9. května 2019

Naučte se spořit chytře, 5. díl

Jak fungují jednotlivé druhy spoření a investic, a to od těch nejjednodušších a krátkodobých až po dlouhodobé a složité cesty? Cílem seriálu je porovnat co možná největší spektrum možností, výnosnosti i rizik jednotlivých druhů spoření a investic. V dnešním díle představíme podílové fondy a výhody i rizika spojené s tímto druhem investic.

Investování prostřednictvím podílových fondů je podle statistik Asociace pro kapitálový trh mezi Čechy stále oblíbenějším produktem.

Co jsou podílové fondy?

Zjednodušeně můžeme říci, že se jedná o formu kolektivní investice, kterou spravují investiční společnosti, které zpravidla obhospodařují více podílových fondů. Základní jednotkou jsou podílové listy – ty určují hodnotu majetku v daném podílovém fondu.

V praxi je to jednoduché. Potenciální klient se rozhodne k investici určitého obnosu peněz, svěří tyto finanční prostředky investiční společnosti, která peníze shromažďuje a následně je kolektivně investuje na taková místa, na která by původní klient jako jedinec nedosáhl.

Investování do podílových fondů

V praxi nemusí být investice do podílových fondů nijak zvlášť složitá, peníze pošlete na účet podílového fondu a v tom okamžiku se stáváte vlastníkem určitého množství podílových listů, které odpovídají hodnotě investovaných peněz. Pokud budete peníze potřebovat zpět, můžete je zase kdykoliv prodat.

Než se rozhodnete pro investici do podílových fondů, zjistěte si předem veškerá pravidla a podmínky

Z podílových fondů je možné kdykoliv vystoupit, a to bez rizika sankcí. Navíc pokud máte peníze v podílových fondech uloženy déle než půl roku, výnosy nemusíte danit.

Investovat do podílových fondů? Ano i ne

Každý fond má odlišnou investiční strategii a řídí se jinými interními pravidly. Než se rozhodnete pro investici do podílových fondů, zjistěte si předem veškerá pravidla a podmínky. Nespornou výhodou je, že investiční společnost vše zařídí za vás, nemusíte tak sledovat složité pohyby na burzách a situaci na finančních trzích.

Zlaté investiční pravidlo radí – diverzifikujte, diverzifikujte, diverzifikujte.

Dalším neoddiskutovatelným kladem podílových fondů je poměrně stabilní výnos, který však není možné předem vyčíslit či garantovat. Napovědět mohou často statistiky z minulých let, ale ani ty samozřejmě neplatí stoprocentně.

I zde platí pravidlo risku a s ním spojeného zisku – jelikož podílové fondy nenaplňují nijak vysokou investiční strategii, jejich výnosnost není nikterak vysoká.

Diverzifikace

Zlaté investiční pravidlo radí – diverzifikujte, diverzifikujte, diverzifikujte, tedy nevsaďte všechny své peníze pouze na jednoho koně, ale rozrůzněte své investice a tím minimalizujte riziko krachu. A to platí i při investicích do podílových fondů.

Pozor na poplatky

Investiční společnost, která se stává prostředníkem mezi vámi a vaší investicí, svou práci pochopitelně svou práci neodvádí zadarmo. Na začátku investování do podílových fondů tedy vždy zbystřete a důkladně se informujte o všech poplatcích, které mají nejčastěji formu vstupních poplatků či poplatků za správu fondu.

Sdílet článek