Aplikace
třetích stran

Pro veřejnost

Aplikace třetích stran
Rozhraní služby Zonky jsme už dříve otevřeli tzv. třetím stranám a jejich aplikacím. Umožnili jsme tak vznik nových mobilních a webových aplikací, které slouží našim klientům i přesto, že jsme se na jejich vývoji nepodíleli. Tyto aplikace však samozřejmě využívají jen ti klienti, kteří chtějí. Splňujeme tak požadavky nového zákona o platebním styku na otevření platebních účtů třetím stranám.

Kdo je třetí strana?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Aplikace třetí strany umožňuje získávat informace o službách Zonky nebo zadávat pokyny službě Zonky. Autorem aplikace nejsme my v Zonky, ale jiný vývojář. Právě tento vývojář je zmiňovanou třetí stranou. Aplikace třetí strany slouží pouze jako doplněk služby Zonky. Výsledná podoba a chování jednotlivých aplikací třetích stran závisí čistě na zpracování vývojářem. Zonky těmto aplikacím pouze dává přístup k některým bankovním datům.
Podle nového zákona o platebním styku je třetí stranou poskytovatel platební služby, který má oprávnění poskytovat službu nepřímého zadání platebního příkazu, informování o platebním účtu nebo vydávání platebních prostředků. Typicky se může jednat o banku, platební instituci, instituci elektronických peněz nebo specializovaného správce informací o platebním účtu.

Proč otevíráme bránu k vašim datům?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Bezpečně zpřístupnit naše data a umožnit zadávání příkazů k platebním transakcím nám ukládá nový zákon o platebním styku. Z našich zkušeností však víme, že spousta našich klientů už nyní takovou bezpečnou otevřenost vítá, a dokonce ji využívá. Zákazníci si tak mohou vybrat z více způsobů, jak využívat služby Zonky. Kdo ale o využití aplikací třetích stran nemá zájem, nemusí je využívat.

K čemu jsou aplikace třetích stran?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Aplikace třetích stran využívají funkcionalit standardních služeb Zonky a přidávají k nim další funkce, které mohou zákazníci Zonky využívat. K tomu, aby se aplikace mohla propojit s účtem v Zonky, je vždy potřeba váš souhlas. Aplikaci třetí strany, která získá přístup k účtu, bude moci používat jen ten, kdo účet vlastní, a jen pokud to sám bude chtít. Více o bezpečnosti se dočtete níže.

Jak funguje služba nepřímého zadání platebního příkazu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V rámci služby nepřímého zadání platebního příkazu vy jako plátce přímo třetí straně dáte platební příkaz k odepsání peněžních prostředků z vašeho platebního účtu u společnosti, která vám vede účet. Třetí strana poté zadaný platební příkaz předá společnosti, která vede váš platební účet. Ta jej přijme stejně, jako byste příkaz dali přímo jí.

Jak funguje služba informování o platebním účtu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Společnost, která vede platební účet, sdělí na základě požadavku třetí strany informace o platebním účtu, a to za podmínky, že má souhlas vlastníka platebního účtu. Třetí strana tyto získané informace zobrazí klientovi.

Jak funguje služba informování o zůstatku?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Společnost vydávající platební prostředek se může za předpokladu souhlasu klienta zeptat společnosti, který vede platební účet, zdali na něm jsou v okamžiku dotazu prostředky odpovídající na karetním prostředku prováděné transakci. V prostředí Zonky tato služba prakticky není realizovatelná, protože poskytovatel vydávající platební prostředek nemá možnost, jak inkasovat prostředky z peněženky rentiéra nebo jak zadat příkaz ve prospěch svého účtu (z peněženky můžete posílat prostředky pouze na účet zadaný rentiérem v rámci sjednávání smlouvy).

Musím nové služby jako klient využívat?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Využití nových služeb je čistě na vás. Služby Zonky můžete využívat i bez využití služeb třetích stran. Sami si zvolíte, jestli nějakou takovou aplikaci chcete používat, a pokud ano, tak kterou. Každému může vyhovovat něco jiného.

Bude to bezpečné?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Samozřejmě, jinak bychom to nedělali. Pro nás v Zonky je bezpečnost klientských údajů a transakcí na prvním místě. V rámci jednání s každou třetí stranou ověřujeme, jestli má požadované povolení České národní banky, aby následná spolupráce a komunikace byla maximálně bezpečná.
K používání aplikace třetí strany vás nijak nenutíme. Jestli aplikaci třetí strany budete používat a jestli jí dovolíte přístup ke svým účtům, je jen a jen na vás. Je to pro vás pouze možnost, nikoli nutnost.
Každý vývojář, který bude chtít nabídnout aplikaci přistupující k datům našich klientů, navíc bude potřebovat povolení od České národní banky. Než s jakýmkoliv vývojářem začneme spolupracovat, velmi důkladně si jej prověříme, abychom si byli jisti, s kým máme tu čest.
Jak jsme už psali, bez vašeho souhlasu žádná aplikace přístup k vašim údajům nezíská. A i když jí to povolíte, můžete tento souhlas kdykoliv později zase zrušit.
Pokud se aplikaci třetí strany rozhodnete používat, je důležité, aby šlo o aplikaci od prověřených vývojářů staženou z důvěryhodného zdroje. Odpovědnost za důsledky využívání aplikace třetí strany bude totiž vždycky nakonec na tom, kdo se aplikaci rozhodne použít – tedy na vás.
Při volbě aplikace třetí strany buďte proto pozorní a opatrní. Pro někoho by možnost existence takovýchto aplikací mohla představovat cestu, jak z vás zkusit vylákat třeba přihlašovací údaje.

Je něco, na co si mám dávat pozor?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Při propojování aplikace třetí strany s vašimi účty vás aplikace přesměruje na propojovací stránku našeho portálu. Vždy si ověřte adresu, kterou vidíte v adresním řádku internetového prohlížeče. Adresa musí začínat https:// a měli byste u ní vidět ikonu zámečku. Když ji rozkliknete, měli byste se dočíst, že certifikát je vystavený na jméno Air Bank a.s.

Pro vývojáře

Zonky otevřelo bránu spřáteleným vývojářům
Rozhraní služby Zonky jsme už dříve otevřeli tzv. třetím stranám a jejich aplikacím, abychom umožnili vznik nových mobilních a webových aplikací, které budou sloužit našim klientům i přesto, že nejsou z naší dílny. Samozřejmě ale jen těm klientům, kteří je budou chtít využívat. Zároveň tím nově splňujeme požadavky nového zákona o platebním styku na otevření platebních účtů třetím stranám.
Pomocí API, což je rozhraní pro připojení aplikace k Zonky, mohou vývojáři nově spojit své aplikace s daty Zonky.

Jaké druhy API dáváte vývojářům k dispozici?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Vývojářům dáváme k dispozici Open Banking API, které obsahuje Informace o platebních účtech a příkazy k zadávání plateb. K jeho použití je potřeba kvalifikovaný certifikát (QWAC dle eIDAS).

Co mám jako vývojář udělat, abych získal přístup k Open Banking API?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Požádejte Českou národní banku o udělení příslušné licence. Dále potřebujete certifikát od I. Certifikační autority. Jakmile budete mít licenci i certifikát, postupujte dle naší dokumentace, kterou najdete na https://zonkyopenbanking.docs.apiary.io/.

Na koho se mohu obrátit s technickým dotazem ohledně Open Banking API?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Své dotazy můžete posílat na openbanking@zonky.cz.

Kde najdu statistiky dostupnosti pro Open Banking API?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Statistiky dostupnosti jsou veřejně dostupné na status stránce.

Musím za využití vašeho API něco zaplatit?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Ani korunu. Naše API poskytujeme zdarma.

Proč je Vývojářský portál jen v angličtině?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Většina vývojářů je zvyklá pracovat právě v angličtině. Abychom jim usnadnili práci, rozhodli jsme se připravit Vývojářský portál rovněž v angličtině.