Zonky záchranná vesta

Ve spolupráci s Maxima pojišťovnou jsme pro vás připravili pojištění schopnosti splácet a benefity okamžité pomoci.


Služba Zonky záchranná vesta vám pomůže v těžkých situacích. Přišli jste nečekaně o práci a nevíte, jak splácet svůj úvěr? Onemocněli jste a dlouhodobě nemůžete do práce? Zonky záchranná vesta vás nenechá jít ke dnu. Můžete si díky ní odložit splátky či získat pojistné plnění, které vám pomůže ve splácení vašeho úvěru.

Chci si půjčit s pojištěním

Čím je Zonky vesta unikátní

Okamžitá pomoc

Pomůže vám ve chvílích, kdy se dostanete do nesnází. A to i v případech, ve kterých by vás ostatní nechali i dva měsíce. Stačí jen ukázat neschopenku nebo potvrzení z úřadu práce a my vám odložíme splátky.

Férové podmínky

Poznámky drobným písmem a ještě k tomu pod čarou se nám nelíbí. Veškeré výjimky jsme proto omezili na nezbytné minimum a všechny je ve smlouvě najdete jasně vyznačené.

Individuální přístup

Pojišťovna vám v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání, hospitalizace nebo ošetřování člena rodiny zašle pojistné plnění ve výši měsíční splátky úvěru s pojištěním. V případě invalidity a úmrtí za vás dokonce doplatí výši nesplacené jistiny úvěru ke dni pojistné události.

Příběhy zákazníků, kterým pojištění pomohlo

Podnikatelka

Měla nehodu. Po úrazu musela zůstat několik měsíců v nemocnici, a tak nemohla splácet svoji půjčku. S částečným splácením ji pomohli rodiče. Nyní čeká, jestli se její zdravotní stav zlepší. Díky Zonky záchranné vestě jí pojišťovna zaplatila dvanáct splátek.

Automechanik

Pracoval jako automechanik a měl povýšit. Stal se ale opak. Přišel o práci, jinou nemohl najít, a své splátky proto nemohl platit. Díky pojištění Zonky záchranná vesta však dostal od pojišťovny peníze na splácení půjčky, a to až do chvíle, než si našel nové zaměstnání.

IT manažer

Pracoval jako IT manažer, který měl skvělé příjmy. Měl však i spoustu výdajů. Jednoho dne z pracovního vytížení zkolaboval. Už přes rok střídá pobyt v nemocnici s prací, aby mohl alespoň částečně pokrýt výdaje, které se díky pojištění půjčky alespoň trochu snížily.

Kdy vám pojištění pomůže

Přesná kombinace pojistných nebezpečí, na která jste pojištěn/a, závisí vždy na životní situaci, ve které se právě nacházíte. Díky Zonky záchranné vestě si můžete po dobu trvání pojištění nechat odložit až 12 splátek v případě pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání či ošetřování člena rodiny a až 3 splátky v případě invalidity 2. a 3. stupně.

Jste zaměstnanec s pracovní smlouvou a nejste ve zkušební době.
Pracovní neschopnost
Ztráta zaměstnání
Ošetřování člena rodiny
Uhradíme až 12 splátek
Umožníme odklad až 12 splátek
Invalidita
Úmrtí
Uhradíme nesplacenou jistinu
Umožníme odklad až 3 splátek v případě invalidity
Za celou dobu trvání vaší úvěrové smlouvy vám můžeme odložit maximálně 12 splátek.

Jak se pojistím

K pojištění přistoupíte přímo při poptávce po půjčce.

Podmínky pro sjednání:

1
Jste mladší než 65 let

2
Nejste invalidní v žádném stupni a nejste ani držitelem průkazu ZTP/P

Nestihli jste si pojištění sjednat, nebo jste změnili názor? Nevadí, pojištění si můžete sjednat i v době trvání úvěrové smlouvy, a to dodatkem k úvěrové smlouvě uzavřeným nejpozději 2 dny před datem splatnosti první splátky nebo do plné úhrady první splátky úvěru.

Od kdy do kdy pojištění platí

Pojištění se sjednává na dobu trvání úvěrové smlouvy. Zároveň ho můžete kdykoliv bezplatně zrušit po telefonu nebo e-mailem.

Jak správně využívat Zonky záchrannou vestu

Pojištění vám pomůže v nenadálých životních situacích, jako je úraz, nemoc, ztráta zaměstnání, hospitalizace, ošetřování člena rodiny nebo invalidita a v neposlední řadě úmrtí. Vy ani případní pozůstalí se tak nedostanete do prodlení se splátkou. Připravili jsme pro vás návod, jak a kdy pojištění správně využívat.

Stal se vám úraz nebo jste nemocní?
Pomůžeme vám se s danou situací vyrovnat.

Jakmile budete mít tzv. „neschopenku“, kontaktujte nás zdarma na čísle 800 449 999. Pokud budete mít zájem o odložení vaší splátky, je potřeba nám zavolat minimálně 5 pracovních dní před splatností vaší splátky, abychom stihli včas nastavit její odklad. Předchozí splátka musí být však v pořádku uhrazena, pokud by totiž byla v prodlení více než 15 dní, nebudeme moci další splátku odložit.

Nezapomeňte, že současně s odkladem splátek je potřeba nahlásit pojistnou událost pojišťovně, aby zahájila šetření nutné ke zjištění existence a rozsahu její povinnosti vyplatit pojistné plnění ve výši až 12 splátek.

Jak nám oznámíte škodu

Škodu, neboli škodní událost, stačí nahlásit na naše telefonní číslo. Čím dříve škodu nahlásíte, tím dříve vám pomůžeme.

Volejte zdarma 7 dní v týdnu

800 449 999

Po—Pá
8:00—20:00
So—Ne
9:00—18:00
Svátky
9:00—18:00

Dokumenty pro doložení pojistné události

Když už je to vážné – jste nemocní nebo bez práce víc než 30 dnů nebo se nedejbože stane ještě něco horšího – pojišťovna od vás bude potřebovat následující dokumenty. Do té doby nám ve většině případů stačí jen vaše neschopenka nebo potvrzení z úřadu práce.

Při nahlašování pracovní neschopnosti od vás bude pojišťovna potřebovat přinejmenším následující formuláře a potvrzení.
1
Vyplněný formulář o Oznámení pojistné události společně s lékařským dotazníkem, který vám vyplní lékař.
2
Kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti - Průkaz práce neschopného pojištěnce, popř. jiný adekvátní doklad v případě OSVČ.
3
Kopii propouštěcí zprávy z nemocničního zařízení, pokud jste byl/a hospitalizován/a.
4
Potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo kopii zápočtového listu, pokud nejste zaměstnán/a v pracovním poměru.

Kompletní pravidla služby

Starší verze Zonky záchranná vesta

Pojištění je tady pro vás, naše klienty, a proto ho ve spolupráci s pojišťovnou neustále vylepšujeme tak, aby co nejvíce pomáhalo. Proto u pojištění došlo od jeho vzniku k několika úpravám. Přesné znění podmínek, které se týkají vámi uzavřené pojistné smlouvy, vždy naleznete přímo ve vašem profilu.

Přehled dokumentů Zonky záchranné vesty

Potřebujete poradit?

Dnes se nám dovoláte zdarma .

800 449 999
Časté dotazy

Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliard eur a zaměstnává celosvětově 94 000 lidí (k 31. 12. 2020).

Nejdůvěryhodnější značka v oblasti dodavatelů mimobankovních půjček za rok 2019, 2020 a 2021