Zonkyho záchranná vesta

Ve spolupráci s Maxima pojišťovnou jsme pro vás připravili pojištění schopnosti splácet a benefity okamžité pomoci a férovosti.
Služba Zonkyho záchranná vesta vám pomůže v těžkých situacích. Přišli jste nečekaně o práci a nevíte, jak zaplatit složenky? Onemocněli jste a dlouhodobě nemůžete do práce? Zonkyho záchranná vesta vás nenechá jít ke dnu. Můžete si díky ní odložit splátky.
Chci si půjčit

Čím je Zonkyho vesta unikátní

Okamžitá pomoc

Pomůžeme vám od chvíle, kdy se dostanete do nesnází. A to i tam, kde vás ostatní nechají i dva měsíce v úzkých. Stačí jen ukázat neschopenku nebo potvrzení z úřadu práce a my vám odložíme splátky.

Férové podmínky

Poznámky drobným písmem a ještě k tomu pod čarou se nám nelíbí. Veškeré výjimky jsme proto omezili na nezbytné minimum a všechny je ve smlouvě najdete jasně vyznačené.

Příběhy zákazníků, kterým pojištění pomohlo

Automechanik

Pracoval jako automechanik a měl povýšit. Stal se opak. Dostal výpověď, jinou práci nemohl najít a navíc onemocněl. Splátky na refinancování nemohl platit, měl však Zonkyho záchranou vestu, a tak posílal jen část. Zbytek čeká na zaplacení, až si opět najde práci.

Podnikatelka

Měla autonehodu. Po úrazu musela zůstat několik měsíců v nemocnici, a tak nemohla splácet svoji půjčku. S částečným splácením ji pomohli rodiče. Nyní čeká, jestli se zlepší její zdravotní stav. Díky Zonkyho záchranné vestě alespoň může z hlavy vypustit starosti o úvěr.

IT manažer

Pracoval jako IT manažer, který měl skvělé příjmy. Měl však i spoustu výdajů. Jednoho dne z pracovního vytížení zkolaboval. Už přes rok střídá pobyt v nemocnici s prací, aby mohl alespoň částečně pokrýt výdaje, které se díky pojištění půjčky alespoň trochu snížily.

Kdy Vám pojištění pomůže

Vždy vás pojistíme na čtyři rizika. Jejich přesná kombinace závisí na životní situaci, ve které se právě nacházíte:
Jsem zaměstnanec v pracovním poměru na dobu neurčitou a nejsem ve zkušební / výpovědní době.

Nějakou dobu nemám na splátky:

 • Pracovní neschopnost
 • Ztráta zaměstnání
Od pojišťovny dostanete peníze na splátky

Půjčku nemůžu doplatit:

 • Invalidita 3. stupně
 • Úmrtí
Pojišťovna zaplatí zbytek dluhu
Jsem zaměstnanec v pracovním poměru na dobu určitou, nebo jsem ve zkušební / výpovědní době.

Nějakou dobu nemám na splátky:

 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace
Od pojišťovny dostanete peníze na splátky

Půjčku nemůžu doplatit:

 • Invalidita 3. stupně
 • Úmrtí
Pojišťovna zaplatí zbytek dluhu
Nejsem zaměstnanec, ale osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Nějakou dobu nemám na splátky:

 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace
Od pojišťovny dostanete peníze na splátky

Půjčku nemůžu doplatit:

 • Invalidita 3. stupně
 • Úmrtí
Pojišťovna zaplatí zbytek dluhu
Jsem ve starobním důchodu

Nějakou dobu nemám na splátky:

 • Pracovní neschopnost
 • Hospitalizace
Od pojišťovny dostanete peníze na splátky

Půjčku nemůžu doplatit:

 • Vydání průkazu ZTP/P
 • Úmrtí
Pojišťovna zaplatí zbytek dluhu

Chci si půjčit

Jak se pojistím

Pojištění si snadno sjednáte přímo při poptávce po půjčce.
  Podmínky pro sjednání:
 1. Jste mladší než 65 let
 2. Nejste invalidní v žádném stupni a nejste ani držitelem průkazu ZTP/P
 3. Nejste v pracovní neschopnosti

Od kdy do kdy pojištění platí

Pojištění se sjednává na dobu trvání úvěrové smlouvy. Zároveň ho můžete kdykoliv bezplatně zrušit po telefonu nebo e-mailem.

Jak správně využívat Zonkyho záchrannou vestu

Pojištění vám dokáže pomoci v nenadálých životních situacích, jako je úraz, nemoc či ztráta zaměstnání, tak, abyste se zbytečně nedostali do prodlení se splátkou. Připravili jsme pro vás návod, jak a kdy pojištění správně využívat.
Stal se vám úraz nebo jste nemocní? Pomůžeme vám splátku odložit.

Jakmile budete mít tzv. „neschopenku“, kontaktujte nás zdarma na čísle 800 449 999. Je potřeba nám zavolat minimálně 5 pracovních dní před splatností vaší splátky, abychom stihli včas nastavit její odklad.

Nezapomeňte, že předchozí splátka musí být v pořádku uhrazena. Pokud byla vaše splátka v prodlení víc než 15 dní, nebudeme moci další splátku odložit. Musíme chránit i vaše investory.
Přišli jste o zaměstnání a jste registrováni na úřadu práce Pomůžeme vám splátku odložit.

Jakmile budete mít potvrzení o registraci na úřadu práce, kontaktujte nás zdarma na čísle 800 449 999. Je potřeba nám zavolat minimálně 5 pracovních dní před splatností vaší splátky, abychom stihli včas nastavit její odklad.

Nezapomeňte, že předchozí splátka musí být v pořádku uhrazena. Pokud byla vaše splátka v prodlení víc než 15 dní, nebudeme moci další splátku odložit. Musíme chránit i vaše investory.
Stal se vám úraz nebo jste nemocní, ale jste ve zkušební či výpovědní době nebo v pracovním poměru na dobu určitou nebo nejste zaměstnancem? Pojišťovna vám pošle peníze na úhradu splátky.

Jakmile budete mít zprávu z nemocnice, kontaktujte nás vy nebo vaši blízcí zdarma na čísle 800 449 999. Už po 3 dnech nepřetržité hospitalizace vám může pojišťovna poslat peníze na vaši splátku.
Začíná u vás přezkoumání zdravotního stavu pro přiznání invalidity 3. stupně? Pomůžeme vám odložit až 3 splátky.

Jestliže jste více než 12 měsíců v pracovní neschopnosti a začíná posuzování vašeho zdravotního stavu pro přiznání invalidity 3. stupně, kontaktujte nás vy nebo vaši blízcí zdarma na čísle 800 449 999. Je potřeba nám zavolat minimálně 5 pracovních dní před splatností vaší splátky, abychom stihli včas nastavit její odklad.

Odložit vám můžeme až 3 splátky do doby, než vám bude invalidita přiznána. Poté vám pojišťovna pošle peníze na doplacení zbytku půjčky.

Nezapomeňte, že předchozí splátka musí být v pořádku uhrazena. Pokud byla vaše splátka v prodlení víc než 15 dní, nebudeme moci další splátku odložit. Musíme chránit i vaše investory.
Zákazník Zonky zemřel? Pojišťovna za něj zbytek půjčky doplatí.

Úmrtí zákazníka by nám měli co nejdříve nahlásit pozůstalí zdarma na čísle 800 449 999. Po dodání potřebných dokladů nám pojišťovna pošle peníze na doplacení zbytku půjčky.

Jak nám oznámíte škodu

Škodu, neboli škodnou událost, stačí nahlásit na naše telefonní číslo. Čím dříve škodu nahlásíte, tím dříve Vám pomůžeme.
Volejte zdarma
 • Po - Pá 8:00 - 20:00
 • So - Ne 9:00 - 18:00
 • Svátky 9:00 — 18:00

Dokumenty pro doložení pojistné události

Když už je to vážné – jste nemocní nebo bez práce víc než 30 dnů nebo se nedejbože stane ještě něco horšího – pojišťovna od vás bude potřebovat následující dokumenty. Do té doby nám stačí jen vaše neschopenka nebo potvrzení z úřadu práce.
Při nahlašování pracovní neschopnosti od vás bude pojišťovna potřebovat přinejmenším následující formuláře a potvrzení.
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události spolu s lékařským dotazníkem, který vám vyplní lékař.
 2. Kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, nebo jiného potvrzení od lékaře v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná.
 3. Pokud jste byl/a hospitalizován/a, kopii propouštěcí zprávy z nemocničního zařízení.
 4. Potvrzení zaměstnavatele nebo výpis z živnostenského rejstříku, pokud jste osoba samostatně výdělečně činná, nebo kopii zápočtového listu, pokud nejste zaměstnán v pracovním poměru.
Při ohlášení ztráty zaměstnání od vás bude pojišťovna potřebovat minimálně tyto formuláře a potvrzení:
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události
 2. Kopii poslední pracovní smlouvy včetně všech podepsaných dodatků k pracovní smlouvě.
 3. Kopii dokladu, na jehož základě došlo ke skončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru apod.)
 4. Kopii potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání
Při ohlášení hospitalizace od vás bude pojišťovna potřebovat minimálně tyto formuláře a potvrzení:
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události
 2. Kopii konečné propouštěcí zprávy z nemocničního zařízení s čitelnou adresou lékaře.
 3. Potvrzení o poskytnutí lůžkové péče.
 4. Lékařskou zprávu s uvedenou diagnózou, kvůli které proběhla hospitalizace.
Při ohlášení invalidity od vás bude pojišťovna potřebovat minimálně tyto formuláře a potvrzení:
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události spolu s lékařským dotazníkem, který vám vyplní lékař.
 2. Kopii rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věci žádosti o invalidní důchod.
 3. Kopii „posudku o invaliditě“ vydaného přislušnou okresní správou sociálního zabezepčení s vyznačeným datem uznání invadility.
Při ohlášení vydání průkazu ZTP/P od vás bude pojišťovna potřebovat minimálně tyto formuláře a potvrzení
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události spolu s lékařským dotazníkem, který vám vyplní lékař.
 2. Kopii průkazu ZTP/P vydaného příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce ČR včetně kopie lékařského posudku.
Pozůstalý, který bude ohlašovat úmrtí, musí pojišťovně dodat přinejmenším následující formuláře a potvrzení.
 1. Vyplněný formulář Oznámení pojistné události společně s lékařským dotazníkem, který vám vyplní lékař.
 2. Kopii úmrtního listu
 3. Kopii lékařem vyplněného „listu o prohlídce mrtvého“
 4. Kopii pitevní zprávy, byla-li provedena soudní pitva.

Kompletní pravidla služby