2. července 2019

Naučte se spořit chytře – 9. díl

Pokud vám investice do bitcoinu připadají příliš riskantní, burze ani ceně zlata nerozumíte, avšak mizivý úrok, který nabízejí spořicí účty, vám nestačí, nezoufejte! Existují i další investiční cesty a možnosti, jako například v posledních letech ve světě i u nás oblíbené P2P investice.

Investice P2P (peer to peer, tedy klient klientovi) patří k fenoménu sdílené ekonomiky, která je dynamicky se rozvíjející a mezi lidmi stále oblíbenější. Jen v Evropě bychom takovýchto sítí napočítali stovky. A právě P2P investice se mezi Čechy stávají stále zajímavějším způsobem, jak s relativně nízkou mírou rizika investovat finanční prostředky.

Jak fungují investice P2P

Jak už bylo naznačeno, P2P investice probíhají přímo mezi lidmi, tedy mezi investorem a žadatelem o půjčku. Mezi těmito subjekty pak nejčastěji stojí online platforma, která zastupuje roli zprostředkovatele. V prostoru této platformy se setkávají její uživatelé, kteří buď chtějí investovat své finanční prostředky, nebo uživatelé, kteří je naopak poptávají.

Smlouvu o půjčce mezi sebou uzavírají žadatel o půjčku a investor.
Smlouvu o půjčce mezi sebou uzavírají žadatel o půjčku a investor.

Tyto dva subjekty mezi sebou následně uzavřou platnou smlouvu o půjčce. Vždy však platí, že čím více informací o žadateli o půjčku investor zná (přehled měsíčních příjmů, důvod k půjčce, výpis z bankovních i nebankovních registrů), tím je riziko nižší. Některé platformy nahlížejí do registru dlužníků a poptávají po žadateli co nejvíce informací, jiné nechávají kontrolu těchto údajů na samotných investorech.

P2P platformy

Platformy, které nabízejí P2P půjčky, pochopitelně podléhají určitým předpisům, a nemůže je tak provozovat každý. Podle platných právních norem musí každý P2P zprostředkovatel splňovat určité podmínky, na jejichž základě je mu poté udělena licence od České národní banky.

P2P investice probíhají přímo mezi lidmi, tedy mezi investorem a žadatelem o půjčku.

P2P se Zonky

Právě Zonky je jedním z míst, kde se setkávají nejen žadatelé o půjčku, ale také investoři. Oproti některým jiným P2P platformám zde však o úroku nerozhoduje potenciální žadatel o půjčku ani investor, nýbrž široký analytický tým.

Riziko, které investor u každé jednotlivé investice podstupuje, spočívá v nenadálé neschopnosti splácet své závazky. Míru rizika investor pozná podle ratingu, který je určen roční úrokovou mírou. Ta se na Zonky pohybuje v rozmezí od 2,99 % p. a., která představuje minimální riziko, až po 19,99 % p. a., která je hodnocena jako vysoce riziková. 

V Zonky o úroku rozhoduje široký analytický tým.
V Zonky o úroku rozhoduje široký analytický tým.

Nejen investory, ale i žadatele o půjčku se Zonky snaží co možná nejvíce uchránit před rizikem. Ačkoliv ke každé jednotlivé půjčce přistupuje Zonky maximálně individuálně, nezprostředkuje půjčku každému. Bez doložení příjmů a pozitivního záznamu v registrech žadatel o půjčku nejspíše neuspěje.

Investování může být zábava

Investování P2P může být neotřelou a také zábavnou cestou, jak zhodnotit finanční prostředky. Nejednou tak investor může být u zajímavého start-upu či nových inovativních projektů. Kromě výnosu může P2P investice přinést také nové, dosud neznámé informace.

Zlaté pravidlo diverzifikace

I v případě investic P2P platí zlaté pravidlo diverzifikace. Zkrátka nevsázet všechny peníze na jednoho koně, podstatné je vybrat si několik žadatelů o půjčku s různou úrokovou sazbou, a tedy i mírou rizika. 


Sdílet článek