24. července 2019

Akciové trhy nejsou žádná věda!

Jedna z prvních věcí, které vás pravděpodobně napadnou, když se řekne pojem „investování“, jsou akcie. A hned vzápětí si nejspíš řeknete, že této problematice vůbec nerozumíte. Jak to s těmi akciemi vlastně je?

Cenný papír nesoucí název akcie

Akcie jsou zpravidla tím prvním, o co se na poli investičních aktiv začnete zajímat ve chvíli, kdy chcete zhodnotit své volné prostředky. Protože proč je nechávat ležet jen tak ladem pod polštářem, případně na účtu, že? 

Akcie je jeden z mnoha druhů cenných papírů, které vydává (nebo emituje, chcete-li) akciová společnost. Pokud tento cenný papír koupíte, stáváte se tak akcionářem. Nejenže to honosně zní, takový člověk má díky tomu i jistá práva. Například může dostávat pravidelný podíl na zisku, kterému se říká dividenda. Dalším privilegiem je pak možnost podílet se na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě, případně získat podíl při likvidaci společnosti. Je ještě potřeba dodat, že akcie jednotlivého vlastníka k ničemu dalšímu nezavazuje – ten neručí za závazky firmy.

S akciemi to není jen tak, protože jich je více druhů. Dělíme je na typy a druhy.

Typy akcií se dělí podle toho, jak jsou emitovány:

  • Akcie na majitele (nebo doručitele) je převoditelná prakticky bez omezení. To znamená, že ani bývalí, ani noví vlastníci nemusí tuto transakci nikam hlásit. Jde tím pádem o zcela anonymní investování.
  • Akcie na jméno to má dané trochu jinak. Už kvůli tomu, že převoditelnost na jiného majitele mohou stanovy společnosti nějakým způsobem omezit. A hlavně má taková společnost povinnost vést seznam akcionářů.

Akcie opravňuje jejího držitele například k pravidelnému podílu na zisku, podílu na řízení společnosti nebo podílu při likvidaci společnosti.

Mimo předchozího dělení ještě existuje rozdělení na druhy akcií:

  • Kmenové akcie jsou tou nejobyčejnější podobou a umožňují držiteli využívat všech čtyř práv: podílet se na řízení společnosti, mít právo na zisku společnosti, mít právo na likvidačním podílu společnosti a mít přednostní právo na upsání nových akcií.
  • Přednostní akcie mají zase právo na výplatu dividendy či likvidační zůstatek, ale výměnou za to mohou jejich vlastníci ztratit hlasovací právo.
  • Zaměstnanecké akcie jsou nabízeny jako bonus zaměstnancům. Mívají sice výhodnější cenu, ale bývají i nějak omezeny. Například tím, že jsou na jméno, a tím převoditelné jen omezeně. 

Místo banky akcionáři

Díky akciím si firma zajišťuje kapitál, aniž by musela do banky.
Díky akciím si firma zajišťuje kapitál, aniž by musela do banky.

Jak to celé vzniká? Protože – jak se učí snad na první hodině ekonomie – cizí kapitál je levnější než ten vlastní, podniky se toho drží. Jedním ze způsobů, jak získat prostředky na další rozvoj, je právě vydání (neboli tzv. emise) akcií. Firma tak má možnost zajistit si kapitál, aniž by musela jít do banky a vzít si úvěr. Jejími investory se v tu chvíli stávají lidé, kteří se rozhodnou takovou akcii na burze koupit. Důležitý je samozřejmě i podíl. Máte-li jednu akcii z tisíců, odpovídá vaše dividenda i síla hlasu tomuto poměru. 

Příklad: Pokud je velikost dividendy 100 Kč na jednu akcii, pak vám v případě vlastnictví 5 akcií náleží dividenda ve výši 500 Kč.

Akcie se obvykle vyplácí jednou ročně, eventuálně půlročně nebo kvartálně.

Vrtkavá hodnota akcie

Na akciovém trhu, úplně stejně jako na jakémkoliv jiném trhu, se hodnota akcie řídí zákonem nabídky a poptávky. To znamená, že pokud je akcie na trhu žádaná, protože je firma úspěšná, odpovídá tomu i její cena – bude mít tendenci narůstat. 

Hodnota akcie se řídí zákonem nabídky a poptávky.
Hodnota akcie se řídí zákonem nabídky a poptávky.

Je tedy důležité vybrat si takové akcie, které mají potenciál. Jednoduše řečeno – je potřeba zvolit důvěryhodnou firmu s lepší minulostí, stabilní současností a věřit v její pozitivní vývoj. Cena akcie totiž zohledňuje jak minulé a současné, tak i budoucí informace. 

Příklad: Máme akcii Microsoftu za 137,46 USD a očekává se, že v dalším kvartálu tržby porostou o 10 %. Pokud se tato prognóza potvrdí, cena akcie Microsoftu nebude mít v následujícím kvartálu tendenci růst. Proč? Protože tento pozitivní vývoj byl již zohledněn v ceně akcií kvartálu předchozího.

Pokud se dané společnosti nedaří, má naopak tendenci klesat. Vytváří se tak prostor pro spekulanty, avšak v takovém případě je potřeba být obezřetný a nepouštět se do obchodů, které pro vás představují neúnosné riziko. 

Reaguje na politiku, krizi i počasí

Obchodování s akciemi tedy samo o sobě není složité, ale pokud se do něj chcete pustit, je potřeba brát v úvahu i jistou míru stále přítomného rizika. Jak předejít ztrátám? Úplně jednoduše. I zde platí několik pravidel:

1. Neměli byste investovat ty prostředky, které budete postrádat. Jinak řečeno – investujte tolik, kolik můžete, ale pouze tolik, aby případná ztráta investice neovlivnila běžný chod domácnosti či váš běžný životní standard.

Při obchodování s akciemi je potřeba dodržovat určitá pravidla.
Při obchodování s akciemi je potřeba dodržovat určitá pravidla.

2. Stejně jako při jakékoliv jiné investici je dobré se zajistit tím, že nebudete všechny své finance investovat pouze do akcií jedné firmy. Naopak je vhodné své portfolio rozdělit na více firem. Záleží pak na investorovi, jaké složení portfolia sám zvolí. Zda preferuje jistý, i když menší výnos s malým rizikem, nebo naopak.

3. Ať už jste, či nejste akcionáři, je dobré se poohlédnout po všech možnostech investic, které finanční trh nabízí. Ve vašem hledáčku by se tak neměly objevit jen akcie, ale třeba i jiné cenné papíry, kryptoměny, různé komodity nebo například investice do P2P půjček. Investice do půjčky je v posledním letech čím dál oblíbenější způsob, jak zhodnotit své peníze. Můžete vydělávat stejně jako banka, a co vy víte, třeba se z vás může stát i rentiér. A třeba právě díky Zonky.

Častý jev, který můžeme sledovat, klesá-li hodnota akcií, je zvyšující se poptávka investorů po zlatu. Jeho cena pak roste.

V případě jakékoliv investice, zvláště pak u akcií, se totiž mohou vyskytnout i jiné faktory, které mohou mít na firmy vliv a které prostě neovlivníte, i kdybyste stokrát chtěli. Jedná se o externí faktory, jako je politika, inflace, úrokové sazby, daňová zátěž, ekonomické cykly, nebo dokonce válečná situace, zemětřesení či klimatické vlivy. 


Sdílet článek