Časté dotazy

Zonky Rentiér

Jak funguje Zonky Rentiér?

Na jakém principu je Zonky Rentiér založen?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Zonky Rentiér je založen na principu automatické alokace vámi vložených peněz prostřednictvím speciálního algoritmu Zonky do jednotlivých pohledávek ze spotřebitelských úvěrů. Získáte tak unikátní portfolio složené z částí pohledávek za klienty, kterým Zonky poskytlo úvěr. Zonky pro vás nadále bude pohledávky (jejich části) spravovat. Jinými slovy budeme připisovat jednotlivé platby k vašim pohledávkám, budeme řešit s klienty opožděné platby, upozorňovat je na prodlení se splácením a případně i neuhrazené pohledávky vymáhat soudní cestou.

Jak můžu začít?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Po kliknutí na tlačítko “Buďte Rentiér” vyplňujete krátkou registraci. Na konci registrace máte možnost odeslat peníze, které chcete investovat do produktu Rentiér.

Když vložím peníze, co se stane?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Jakmile dorazí peníze do vašeho investorského účtu, začneme vám budovat portfolio. To nám bude trvat mezi 10 až 60 dny v závislosti na výši vkladu. Abychom co nejvíce vyvážili riziko, rozložíme částku vždy minimálně do 490 malých pohledávek. Minimální výše objemu vámi zaslaných peněz tak musí být alespoň 50 000 Kč. Vaše portfolio budeme stavět stejně jako celkové portfolio Zonky.

Do čeho investuji a jaké je cílované portfolio Zonky Rentiéra?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
S Rentiérem investujete do nízkorizikových spotřebitelských úvěrů. Lidé, kteří si na Zonky půjčí prochází našimi schvalovacími procesy. Na Zonky půjčujete, zjednodušeně řečeno podobným lidem, kterým by půjčila banka vaše peníze, uložené na vašem spořícím účtu. Tedy spolehlivým lidem s dobrými příjmy bez exekucí a vážných zádrhelů se splácením v minulosti.

Každá půjčka na Zonky prochází:
 • dvojím ověřením totožnosti
 • ověřením příjmů
 • ekonomickým modelem
 • ověření v registrech
 • rizikovými modely
 • v případě potřeby individuální posouzení úvěrového experta

Podle profilu klienta určujeme výslednou úrokovou sazbu. Jako investor dostanete tedy průřez portfoliem Zonky od nejbezpečnějších investic s nižším výnosem, až po rizikovější s výnosem vyšším. Tímto rozložením vám zajišťujeme zajímavý výnos a stabilní návratnost s minimálním rizikem.

Na Zonky investuje do nízkorizikových spotřebitelských úvěrů i institucionální investor, který je členem skupiny PPF. Jsme tedy na jedné lodi a ukazujeme tím, že za našim řízením rizik si stojíme.

Jaké je cílované portfolio Zonky Rentiéra?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Cílované portfolio Zonky Rentiéra představuje určenou skladbu portfolia co do relativního zastoupení jednotlivých ratingů (úrokových sazeb). Automatizovaný alokační mechanismus Zonky Rentiér vybírá do portfolia jednotlivé pohledávky tak, aby výsledná distribuce ratingů (úrokových sazeb) odpovídala co nejvíce distribuci cílovaného portfolia.

Podoba cílovaného portfolia je následující:

Úroková sazba
2,99 %
3,99 %
4,99 %
5,99 %
6,99 %
8,49 %
9,49 %
10,99 %
13,49 %
15,49 %
19,99 %
Podíl v %
2 %
9 %
20 %
17 %
15 %
12 %
10 %
9 %
3 %
2 %
1 %

Jak to je s poplatky?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Z každého vkladu vám strhneme vstupní poplatek ve výši 1,9 %. V případě, že budete chtít peníze vybrat, žádný poplatek vám neúčtujeme.

Dále je potřeba z hrubého očekávaného výnosu odečíst náklady na správu portfolia a rizikové náklady.

Náklady za správu portfolia se mohou u jednotlivých investorů lehce lišit. Portfolio každého investora je jedinečné a skládá se z množství pohledávek s různými ratingy, ke kterým se vážou odpovídající náklady pro Zonky. Do portfolia vám budeme rezervovat půjčky tak, aby odpovídaly aktuální podobě všech poskytnutých půjček ze strany Zonky. Tedy půjčky od 2,99 % do 19,99 % s odpovídajícím poplatkem 0,2 %- 5 % podle sazebníku. Při současné cílové sazbě portfolia 7,36 % vychází poplatek přibližně na 1,51 % p. a. z aktuálně proinvestované částky a započítává se každý měsíc podle reálného stavu portfolia.

Musím příjmy z Rentiéra danit?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Ano. Váš příjem, kterým se rozumí přijaté úroky z úvěrů, za nimiž jste nabyl pohledávku, je označován jako kapitálový příjem dle ust. § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Hrubý úrokový příjem bude zdanitelným příjmem v plné výši. Příjmy podléhají sazbě daně ve výši 15 %. Rentiér nebude moci jako daňový výdaj uplatnit žádné jiné výdaje (např. vstupní poplatek, správu účtu). Jednou za rok (zpravidla v lednu/únoru) vám Zonky vystaví potvrzení o obdržených úrokových příjmech za dané účetní období, které doložíte v rámci svého daňového přiznání za příslušné účetní období. Daňové přiznání se obecně podává do 31. března. V případě, že daňové přiznání za vás podává daňový poradce, stačí jej podat do 30. června.

Nezapomeňte, že společnost Benxy s.r.o. neposkytuje daňové a účetní poradenství, výše uvedené informace jsou pouze informativní a nezávazné. O daňových a účetních aspektech příjmů z nabytých pohledávek ze spotřebitelských úvěrů se raději poraďte s odbornými poradci.

Ilustrační příklad: Při vložení 100 000 Kč za předpokladu, že aktivace účtu a začátek investování proběhne k 1.1.2019.
Investovaná jistina po odečtení poplatku 1,9 % je 98 100 Kč.
Bereme-li v potaz opakované investování úrokového příjmu (reinvestice) je očekávaným hrubým výnosem 7,36% a po odečtení 1,41% očekávaného rizikového nákladu z úrokového výnosu* je zdanitelný příjem 7 224Kč.
Tato částka je základem daně a podléhá sazbě 15% dle § 8 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.
Daň po 1 roce investování bude tedy 15% z 7 224 Kč = 1 084 Kč.

Po 5 letech investování je to například se stejnými podmínkami takto: Zdanitelný příjem = 41 847 Kč, Daň = 6 277 Kč, čistý výnos po odečtení očekávaného poplatku za správu portfolia a očekávaného rizikového nákladu = 24 335 Kč, Čistý výnos po zdanění = 18 058 Kč.

Jako daňový výdaj nelze uplatnit poplatek za správu účtu.
*Rizikový náklad je předpoklad, kolik % lidí z vašeho portfolia vám přestane v průběhu investování platit. 1,41% je expertní odhad Zonky, který můžete použít na výpočet vašeho výnosu.

Jak se stát Zonky Rentiérem?

Kdo může být Zonky Rentiér?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Službu Zonky Rentiér může využívat téměř každý. Podmínkou pro investování je plnoletost, vlastní bankovní účet u české banky a vstupní investice alespoň 50 000 Kč.

Co potřebuji k registraci?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Potřebujeme od vás dva doklady totožnosti. Jako první doklad občanský průkaz nebo cestovní pas. Druhým dokladem může být řidičský průkaz, zbrojní průkaz, kartička pojištěnce, nebo potvrzení o pobytu. Chceme si být jistí, že ve službě nikdo nevystupuje pod vaší identitou, a tím vás také chráníme.

Dále od vás potřebujeme telefonní číslo, přes které pomocí SMS jednoduše podepíšete Rámcovou smlouvu pro založení profilu. I platby z vaší peněženky na účet provedeme až po potvrzení SMS.

K investování je dále potřeba mít český bankovní účet vedený na vaše jméno. Z něj si budete posílat peníze do vaší peněženky i naopak. Aktivační platbu minimálně ve výši 1 Kč je třeba poslat do 90 dní, jinak smlouva zaniká a bylo by třeba se znovu registrovat (minimální částka na investování je 50 000Kč) Platbu je nutné poslat z účtu, který jste uvedli při registraci.

Toto opatření je nutné proto, abychom dostáli zákonným požadavkům prevence legalizace výnosů z trestné činnosti

Jak s vámi podepíšu smlouvu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Jednoduše pomocí SMS, kterou vám pošleme na telefonní číslo, které zadáte při registraci.

Kolik můžu investovat?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Minimální vstupní investice je 50 000 Kč, maximální částkou nejste omezeni. Na kalkulačce uvidíte maximum 10 000 000 Kč, ale pokud máte zájem o vyšší investici, rádi vám ji umožníme. Stačí nám napsat na rentier@zonky.cz.

Riziko–Výnos–Likvidita

Co je to výkonnost portfolia?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Jde o hodnotu, která je procentním vyjádřením očekávaného zhodnocení investovaných peněz od prvního dne investování na Zonky.

Jak počítáme výkonnost portfolia?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Výkonnost se počítá každý den, kdy jsou veškeré finanční toky z vaší investorské peněženky porovnány s penězi, které máte aktuálně zainvestovány.

Výkonnost je počítána porovnáním cash flow investora (investice, poplatky, obdržené sankce, splátky a prodej pohledávek) s investorovou expozicí, která je ponížena o očekávané ztráty (ztráty, které se očekávají na základě interního modelu Zonky, jehož vstupem jsou dny po splatnosti, nevymahatelné pohledávky a rozhodnutí insolvenčního soudu). Cash flow i expozice jsou diskontovány výnosem, který se numericky dopočítává z předdefinované formule.kde
 • CF značí cash flow
 • n počet dní mezi daným cash flow a začátkem investování
 • N počet dní od začátku investování do data, ke kterému počítáme výnos
 • RP zbývající jistina na konci periody
 • EL očekávaná ztráta (opravná položka) na konci periody
 • RR očekávaný recovery rate
 • r investorský výnos

Cash flow

V úvahu připadá následující CF:
 • investice na primárním trhu (-)
 • splátky (+)
 • investorské poplatky (-)
 • nákupy na sekundárním trhu (-)
 • prodeje na sekundárním trhu (+)
 • poplatky za prodej na sekundárním trhu (-)

Jak moc je to bezpečné?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Na Zonky si zakládáme na kvalitním řízení rizik. Jsme vůči investorům transparentní, a tak se sami můžete podívat, jak si náš risk vede. Výnosy nejsou garantované, ale abychom pro vás dosáhli očekávaného výnosu, minimalizujeme riziko tím, že vaše peníze rozinvestujeme do stovek pohledávek. Vytvoříme tak stabilní portfolio, které vám bude vydělávat.

Riziko investování na Zonky spočívá v tom, že vám ten, komu půjčíte, přestane splácet. Důvody, proč přestal splácet, mohou být různé – může jít o ztrátu schopnosti splácet (ztráta zaměstnání, nečekaná životní situace apod.), nebo krátkodobé nenadále výdaje (pes na veterině, rozbitá pračka, nepojízdné auto). V takových situacích se vždy snažíme s klientem domluvit na co nejlepším řešení. Do téměř každé půjčky však investuje i Zonky za institucionálního investora, čímž ukazujeme, že si stojíme za naším riskovým oddělením a neseme stejné riziko jako každý investor.

Jak řídíme riziko na Zonky?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Naší strategií je cílit na nízkorizikové klienty. Riziko je řízeno oddělením kreditního rizika, které nastavuje schvalovací proces, skoringový systém, limit management a další rizikové faktory. Více o tom, jak si vede risk Zonky najdete zde

Co se děje, když někdo nesplácí?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Zonky vám nabízí maximální pohodlí. Kromě přípravy nabídky se staráme o půjčku v průběhu celého jejího života, tedy i v době, kdy nějaká splátka nedorazí. Jako investor se nemusíte o nic starat.

V případě nesplácení situaci aktivně řešíme s cílem, aby došlo co nejdříve k vyřešení komplikace. Systém máme nastavený tak, aby nás upozornil okamžitě, když se někdo zpozdí se splácením i když jen o jediný den. Opozdilce automaticky kontaktujeme. K tomu nám slouží mailová a psaná komunikace, SMS a hovory. Bohužel ne vždy to jde, potom využíváme prostředky, které jsou u nás dostupné - ať už soudní cestou, insolvenčními správci, někdy až poslední fází exekucí.

Jak se dostanu k penězům – výběr/renta:

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Každý Zonky Rentiér má několik možností, jak peníze z produktu vybírat.

1. RENTA

Renta vám umožní příjmy z vašich investic částečně reinvestovat a částečně si je nechat měsíčně vyplácet na zvolený bankovní účet ve zvolený den.

A. Jak se renta nastavuje?
V profilu každého investora, pod záložkou vklady a výběry, se investor dostane na možnost Renty. Při zakliknutí dlaždice zobrazující Rentu, vidí investor výši udržované investice a předpokládanou výši měsíční renty. Investor má možnost nastavit den, kdy má dojít k odesílání renty, stejně tak účet, na který bude renta chodit.

B. Co znamená, že vám budeme udržovat výši investice?
Výše investice v době nastavení odpovídá současné hodnotě portfolia vždy v daný okamžik, kdy dojde k nastavení renty. Současná hodnota se skládá z nezainvestovaných prostředků, blokovaných prostředků (čekající na zainvestování, poplatek) a ze zainvestované částky.

Zbývající jistina je hodnota portfolia, která je očištěna o očekávané oprávky za půjčky v prodlení, či u půjček, kde byly historicky problémy. Současná hodnota tak představuje hodnotu portfolia, kterou by klient získal okamžitým (jednorázovým) prodejem portfolia.

2. POSTUPNÝ VÝBĚR

Zvolením možnosti postupného výběru dojde k zastavení investování. Každý měsíc vám pak budou chodit na zvolený bankovní účet a ve vybraný den všechny splátky včetně výnosů, dokud své rozhodnutí nezměníte nebo dokud nevyberete všechny peníze.

3. ODPRODEJ PORTFOLIA

 • Odprodej celého portfolia bude možné provést 6 měsíců od prvního vkladu na účet Zonky Rentiéra. K době šesti měsíců jsme přistoupili z důvodu větší bezpečnosti vaší investice z hlediska návratnosti investice po odečtení vstupního poplatku.
 • Prodej celého portfolia je možný formou nabídnutí ostatním investorům k odkupu. Rychlost prodeje portfolia bude záviset na zájmu ostatních investorů, obvykle se však 99 % půjček na sekundárním trhu prodá během jednoho dne. Rychlost prodeje je také závislá na velikosti portfolia a aktuální poptávce.
 • Příklad: Pokud vaše portfolio ukazuje hodnotu např. 105 000 Kč, jde o tržní hodnotu, za kterou nabídneme investice z vašeho portfolia ostatním investorům na sekundárním trhu. V částce jsou započítány aktuální i možné budoucí ztráty. V průměru na portfoliu Rentiéra by neměly ztráty z titulu nesplácení - rizikové náklady přesáhnout 1,41% p.a. tak, jak uvádíme v reprezentativním příkladu pro službu Zonky Rentiér.

Jak bude vypadat můj výnos v následujících letech?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Na tomto ilustrativním příkladu můžete vidět, jak vám bude vaše Rentiérské portfolio vydělávat a jaký bude váš očekávaný výnos.

Zde počítáme se zapnutou možností dalšího investování přijatých jistin a úroků, během celého života portfolia a pouze s jednou vstupní investicí ve výši 100 000 Kč.
Nahraná částka100 000100 000100 000100 000100 000100 000
Investiční horizontroky1234510
Investiční horizontměsíce1223364860120
Očekávaný hrubý výnos % p.a.% p.a.7,36 %7,36 %7,36 %7,36 %7,36 %7,36 %
Vstupní poplatek z nahrané částky%1,90 %1,90 %1,90 %1,90 %1,90 %1,90 %
Očekávaný poplatek za správu portfolia% p.a.1,51 %1,51 %1,51 %1,51 %1,51 %1,51 %
Očekávané rizikové náklady% p.a.1,41 %1,41 %1,41 %1,41 %1,41 %1,41 %
*vstupní poplatek % n.č. = z nahrané částky

Výše uvedený modelový příklad vychází z aktuální výkonnosti portfolia Zonky, která však může v čase kolísat, z průměrného poplatku za správu portfolia ve výši 1,51 % p.a. a očekávaných rizikových nákladů ve výši 1,41 % p.a. Dále příklad počítá s reinvesticí obdržených výnosů. Očekávaný čistý výnos, který dále podléhá zdanění, je pak na úrovni 4,53 % p.a. Hodnoty však mohou v čase kolísat a výnos není garantován. Aktuální výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

O Zonky

Kdo za Zonky Rentiérem stojí?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Službu Zonky provozuje firma Benxy s.r.o., která má licenci od České národní banky pro platební instituci a povolení pro nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Jediným společníkem Benxy s.r.o. je společnost Home Credit Group B.V., která patří do skupiny PPF.

Jak je to s bezpečností?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Bezpečnost bereme maximálně vážně. Na vytváření systému a jeho neustálém vylepšování pracujeme s odborníky, kteří mají zkušenosti se zabezpečováním velkých bankovních systémů. Několikrát ročně probíhají důkladné penetrační testy systému a pravidelný interní i externí audit společnosti. S velkou opatrností a v souladu s nařízením GDPR také pracujeme s citlivými údaji, ke kterým se z povahy naší práce dostaneme. Zonky má licenci pro platební instituce od České národní banky a všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za důvěrné a tak s nimi také zacházíme.

Na Zonky už investuji, můžu přejít na Zonky Rentiér a převést si peníze z peněženky?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Můžete využívat obě možnosti současně. Ve svém profilu jednoduše aktivujete Rentiéra a vložíte první vklad.

Libovolnou část z peněz v peněžence můžete převést na účet Rentiéra s jednorázovým poplatkem 1,9 %. Peníze zainvestujeme, pokud po převodu dosáhne celková hodnota účtu Rentiéra alespoň 50 000 Kč.

Je potřeba však použít nový variabilní symbol, který vám po aktivaci Rentiéra pošleme.

Kde můžu vidět svoje portfolio?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Po přihlášení na webu zonky.cz v pravém horním rohu. Každý investor si navíc může stáhnout úplný detail o svém portfoliu. Uvidíte tam, nejen jak se daří portfoliu jako celku, ale i to, jak se daří jednotlivým pohledávkám, které máte zainvestované.

Přihlášení. Jak to funguje?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Z bezpečnostních důvodů musíme vaše přihlášení do účtu ověřit i tzv. dvoufaktorovým ověřením (2FA). Na vaše telefonní číslo vám přijde SMS s kódem, který opíšete do formuláře pro přihlášení.

V mobilní aplikaci je třeba ověření SMS kódem pouze při prvním přihlášení. Následně používáte pouze PIN, nebo otisk prstu.

Co se stane v případě úmrtí rentiéra?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V případě úmrtí rentiéra rámcová smlouva nezaniká, avšak společnost již pouze vyplácí na účet příslušné vypořádací částky, úrokový výnos, případně jiné částky, na které investorovi vzniklo právo. Po skončení dědického řízení společnost naloží s účtem v souladu s rozhodnutím soudu o dědictví. Pokud soud neurčí dědice, který vstupuje do všech práv a povinností zemřelého rentiéra vyplývajících z rámcové smlouvy, nebo určí-li soud více než jednoho takového dědice, zaniká rámcová smlouva vyplacením všech peněžních prostředků vedených na účtu dědicům. Je třeba, aby se nám dědicové sami ozvali.

Jsou moje data v bezpečí?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Bezpečnost bereme maximálně vážně, na vytváření systému a jeho neustálém vylepšování pracujeme s odborníky, kteří mají zkušenosti se zabezpečováním velkých bankovních systémů. S velkou opatrností pracujeme i s citlivými údaji, ke kterým se z povahy naší práce dostaneme. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za důvěrné a tak s nimi také zacházíme. To platí jak pro vás investory, tak pro naše klienty. Celá služba je zcela anonymní, vystupujete pod volitelnými přezdívkami.

Řídíme se pravidly upravenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů. Více můžete zjistit na naší stránce o Ochranně osobních údajů.

Co když mám pochybnosti o bezpečí svého účtu u Zonky?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečí vašeho účtu na Zonky (ztratili jste mobil, někdo vám napadnul počítač nebo účet u Zonky, dostal se k přihlašovacím údajům, všimli jste si neautorizované transakce nebo podezřelé aktivity na účtu v jeho historii), oznamte nám to neprodleně vyplněním formuláře, který najdete zde, nebo zavolejte na naši bezplatnou linku 800 499 999 během její provozní doby (Po-Pá 8.00 - 20.00, So - Ne, svátky 9.00 až 18.00).

Ve formuláři stačí vyplnit jméno, příjmení, registrovaný a případně kontaktní e-mail, a telefonní číslo a popis události. Vyplněním formuláře dojde k okamžité blokaci účtu. Zablokovaný účet je chráněný proti přihlášení i proti odesílání peněz. Jakmile váš účet zablokujeme, přijde vám e-mail s informacemi, jak dál postupovat.

Jak odblokuji účet na Zonky?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Abychom mohli odblokovat váš účet na Zonky, musíme si být opravdu jisti, že jste to vy a nejde o útok na váš účet. Proto odblokování trvá až tři pracovní dny. Zároveň od vás potřebujeme nahrát doklady a fotografie. Následně si sami nastavíte nové heslo a budete přesměrováni na přihlašovací stránku. O odblokování můžete požádat kdykoli na odblokovani@zonky.cz.

Jak podám reklamaci neautorizované nebo chybné transakce?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Reklamaci neautorizované nebo chybné transakce můžete podat kdykoli na iva@zonky.cz nebo na naši bezplatnou linku 800 499 999. Neprodleně po jejím obdržením se jí budeme věnovat.

Jak funguje dvoufaktorové ověření?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Dvoufaktorové ověření (2FA) je povinné pro přihlášení do účtu, export údajů o transakcích a nastavení renty. 2FA vyžaduje, aby rentiér pro vybrané akce se svým účtem provedl ověření své identity dvěma nezávislými prvky. Ve většině případů je druhým prvkem pro ověření uživatele vedle klasického zadání hesla unikátní SMS kód, který vám přijde na telefonní číslo, které jste zadali při registraci.

Každý ověřovací kód je unikátní pro konkrétního rentiéra a konkrétní akci. Vždy je akceptován pouze jednou a platnost každého kódu je 5 minut. Generování ověřovacích kódů probíhá v momentě, kdy zahájíte akci, která vytvoření kódu vyžaduje. Po opakovaném chybném zadání ověřovacích kódů dojde k dočasnému zablokování přístupu, případně k odhlášeni z profilu Zonky. Pro opětovné přihlášení musíte opět projít 2FA ověřením. K odhlášení z profilu dojde také po pětiminutové nečinnosti v profilu.

V rámci zákonných pravidel Zonky pro přístup do peněženky může vyžadovat 2FA ověření jen jednou za čas. Stejně tak při nastavení renty nebo export údajů o transakcích je zadáván už jen jeden z prvků (druhý se tzv. "přepoužívá" z akce přihlášení).