Představujeme Zonky SDK

Co je hlavní myšlenkou SDK?

V partnerské aplikaci se uživateli zobrazí nabídka výhodné půjčky.

Pokud má uživatel o nabídku zájem, lead je předán Zonky ke zpracování.

Rozšíření partnerské aplikace o komponentu Zonky.cz

Standardizované rozhraní pro komunikaci se Zonky.cz

Podporuje mobilní (Android, iOS) i webovou integraci

Dostupné jako open source

Monetizujte vaše data o klientech – získejte provize ze zafinancovaných půjček

Nabídněte svým klientům doplňkovou službu

Zonky získá nové zákazníky nebo navýšení

Benefity pro obě strany

Spojení s leaderem ve fintech inovacích


Marketingový kanál, který sníží náklady na váš brand marketing


Můžete komunikovat, že nabízíte nejlepší a nejlevnější půjčování peněz na trhu 


Můžete komunikovat, že nabízíte nejjednodušší, nejzábavnější a nejvýhodnější investování na trhu

Přínosy pro marketing a brand

Příjmy pro partnera

Jak to funguje?

Varianta 1

Varianta 2

V partnerské aplikaci se uživateli zobrazí nabídka výhodné půjčky. 

Uživatel si na “kalkulačce” zvolí výši půjčky a splátek a okamžitě vidí, jak se mění parametry půjčky.

Pokud má uživatel o nabídku zájem, lead je předán Zonky ke zpracování.

V partnerské aplikaci se uživateli zobrazí předschválená nabídka půjčky.

Nabídku na základě osobních údajů, které aplikace o uživateli už má, vypočítá algoritmus dodaný Zonky.


Uživatel si na “kalkulačce” zvolí výši půjčky a splátek a okamžitě vidí, jak se mění parametry půjčky.


Pokud má uživatel o nabídku zájem, lead je předán Zonky ke zpracování.

Varianta 3

Máte-li zájem o více informací nebo o navázání spolupráce, kontaktujte, prosím, zástupce Zonky.

Kontakt

Daniel Červený
Product Manager
daniel.cerveny@zonky.cz

Podmínka: Zákazník musí zaplatit alespoň 3 měsíční splátky.