Risk na Zonky v číslech


Podívejte se na detailní rozbor risku. Zjistěte snadno a rychle, jak se daří portfoliu na Zonky.cz. Hodnoty, které vidíte, jsou platné k 30. prosinci 2017. 

Časové prodlevy se splácením 

© 2017 Zonky s.r.o.  Evropská 2690/17
Dejvice, 160 00 Praha 6


+ 420 800 449 999
info@zonky.cz
Po - Pá: 8:00 až 20:00
 So - Ne: 9:00 až 18:00

Tabulka ukazuje informace o aktuálním podílu půjček v selhání na Zonky. Podíl počítáme z celkového počtu půjček, které mají minimálně 90 dní od data první splátky a půjček, které jsou v insolvenci nebo jsou více jako 90 dní po splatnosti. 

V tabulce níže naleznete detailnější informace o kratších delikvencích, které momentálně nepovažujeme za definitivně ztracené. Věříme, že budou doplaceny. 

Jednotlivé kategorie jsou rozděleny podle toho, jak dlouho je půjčka po splatnosti. V prvním sloupci vidíte celkový počet půjček v kategorii (tedy kolik máme půjček, které mohou mít problém se splácením). Další sloupeček uvádí jednotlivý počet kusů, které jsou po splatnosti a spadají do této kategorie a hned vedle toho výsledné procento. 

10+ opožděné splátky, ke kterým nejčastěji dochází lidskou chybou. Většinou se jedná o chybně nastavené platební příkazy nebo opomenutí. Většina plateb dorazí do pár dní. 

30+ v těchto případech nastávají nečekané, ale ne nějak závažné situace - jako jsou krátkodobější snížení příjmů (př. nemocenská), nenadálé výdaje nebo pozdě zaplacené faktury.  

60+ jde o závažnější důvody (př. ztrátu zaměstnání), ale ani tyto případy ještě nejsou ztracené. Zákazník s námi aktivně komunikuje, snažíme se společně najít řešení a vrátit ho do standartního splácení, tzv. "rozplatit". 

Rating - rizikovost investice

Default Base - půjčky, které mají minimálně 90 dní od data první splátky

Defaulted Loans - půjčky, které jsou více jak 90 dní po splatnosti nebo půjčky v insolvenci

Actual Default Rate - současný podíl půjček v selhání na Zonky 

Expected Default Rate - očekávaný podíl půjček v selhání na Zonky

Expected Risk Costs - očekávané náklady na riziko (poplatky za investici) 

Podíl půjček v selhání na Zonky 

Problematické investice podle ratingu

Graf ukazuje, u kterých investic dochází nejčastěji k problémům se splácením. Nejvyšší ratingy (C a D) jsou podle očekávání opravdu nejrizikovější. V těchto skupinách se i nejvíce vyskytují tzv. lazy payers (lidé, kteří mají sklony k opoždění se splátkou).