Jak se splácí půjčky na Zonky

Podívejte se na detailní rozbor risku. Zjistěte snadno a rychle, jak se daří portfoliu na Zonky.cz. Hodnoty, které vidíte, jsou platné k dnešnímu dni.

Podíl splacených půjček

* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Vidíte, kolik procent splátek bylo v měsíci uhrazeno do data splatnosti. V jednotlivých sloupcích najdete hodnoty pro každý rating.
Každé číslo je možné číst i obráceně. Zbývající procenta do celkových 100 % udávají, kolik procent půjček bylo s danou splátkou v měsíci alespoň 1 den v prodlení. Většina z nich je uhrazena v následujících dnech. Pro konkrétní hodnoty se podívejte do dalších záložek.
* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Vidíte, kolik procent splátek bylo v měsíci uhrazeno do 10 dnů po splatnosti. V jednotlivých sloupcích najdete hodnoty pro každý rating. Velmi často se jedná o zpoždění technického rázu. Typicky na den splátky vyšel víkend a banka klienta nezpracovala platbu.
Každé číslo je možné číst i obráceně. Zbývající procenta do celkových 100 % udávají, kolik procent půjček bylo s danou splátkou v měsíci alespoň 11 dnů v prodlení. Většina z nich je uhrazena v následujících dnech. Pro konkrétní hodnoty se podívejte do dalších záložek.
* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Vidíte, kolik procent splátek bylo v měsíci uhrazeno do 30 dnů po splatnosti. V jednotlivých sloupcích najdete hodnoty pro každý rating. Jedná se o neočekávané situace, jako jsou krátkodobější snížení příjmů (př. nemocenská), nenadálé výdaje nebo pozdě zaplacené faktury.
Každé číslo je možné číst i obráceně. Zbývající procenta do celkových 100 % udávají, kolik procent půjček bylo s danou splátkou v měsíci alespoň 31 dnů v prodlení. Většina z nich je uhrazena v následujících dnech. Pro konkrétní hodnoty se podívejte do dalších záložek
* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Vidíte, kolik procent splátek bylo v měsíci uhrazeno do 90 dnů po splatnosti. V jednotlivých sloupcích najdete hodnoty pro každý rating. Jedná se o neočekávané situace, jako jsou krátkodobější snížení příjmů (př. nemocenská), nenadálé výdaje nebo pozdě zaplacené faktury. Může však jít i o závažnější důvody (př. ztrátu zaměstnání). Nic není ztraceno, stále hledáme řešení k dostání závazků.
Každé číslo je možné číst i obráceně. Zbývající procenta do celkových 100 % udávají, kolik procent půjček bylo s danou splátkou v měsíci alespoň 91 dnů v prodlení

Podíl půjček, které nikdy nebyly po splatnosti

* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Graf ukazuje, kolik procent půjček z celého portfolia se historicky nikdy nedostalo do delšího prodlení, než je 1 (sloupec DPS1), 10 (DPS10), 30 (DPS30), 60 (DPS60) nebo 90 dnů po datu splatnosti (DPS90).
* V nových ratinzích je v současnosti malý počet půjček. Z toho důvodu mohou hodnoty více kolísat.
Sloupce v tabulce ukazují, kolik peněz je půjčených dle ratingu a kolik procent půjček z celého portoflia se historicky nikdy nedostalo do delšího prodlení, než je 1 (sloupec DPS1), 10 (DPS10), 30 (DPS30), 60 (sloupec DPS60) nebo 90 dnů po datu splatnosti (DPS90).
Chci se stát investorem

Podíl zesplatněných smluv

Zajímá vás, jak funguje riskové oddělení na Zonky? Podívejte se na záznam z workshopu s šéfem risku Alešem Černým.
Zesplatněním rozumíme situaci, kdy jsme nuceni klientovi vypovědět splátkový kalendář a požadovat po něm uhrazení celé zbývající dlužné částky včetně smluvních pokut a úroků z prodlení.
V tabulce vidíte, kolik procent smluv se měsíčně dostane do stavu, při kterém jsme nuceni vypovědět splátkový kalendář a požadovat uhrazení celé zbývající dlužné částky včetně smluvních pokut a úroků z prodlení. Z jakých důvodů k tomu dochází naleznete na předchozí záložce.

Archiv statistik půjček

Zde si můžete stáhnout seznam všech půjček, které Zonky vyplatilo a podívat se, jak si vedly v čase. V případě jakéhokoliv dotazu napište na iva@zonky.cz
Stáhnout archiv půjček

Jak pracujeme s půjčkou?

Chcete vědět více o tom, jak na Zonky pracujeme s půjčkami? Podívejte se na záznam z workshopu na téma collections.
Schvalovací proces pomáhá Zonky co nejlépe vyhodnotit poptávku. Cílem je posoudit úvěruschopnost klienta, jeho bonitu a předcházet vzniku škody z důvodu podvodného jednání.
K.O. kontroly
Filtrují poptávky, aby nedošlo ke schválení úvěru, který je příliš rizikový. Jde např. o kontroly insolvenčního rejstříku nebo úvěrových registrů.
Hodnocení rizika
Při tzv. skóringu řadíme poptávky od nejméně rizikových po nejrizikovější. Podle zjištěného rizika se určuje úroková sazba.
Hodnocení bonity
Pomocí tzv. ekonomického modelu určíme maximální výši splátky, kterou může klient hradit, aniž by splátka neúměrně zatížila rozpočet klienta a jeho domácnosti.
Vyhodnocení poptávky
Na základě předchozích ověření rozhodujeme, jestli a v jaké výši jsme schopni připravit nabídku s danými parametry úvěru.
Děláme maximum pro to, abychom zabránili podvodu, který by znamenal ztrátu financí a především důvěry našich investorů.
Anti-fraud aktivity
Spočívají v analýze portfolia úvěrů s cílem rozpoznat, kdo z klientů přestal splácet z důvodů nenadálé životní situace a kde se může jednat o podvod.
Potenciální podvod
Se snažíme identifikovat ještě před dokončením poptávky.
Potenciální praní špinavých peněz
Se snažíme identifikovat ještě před dokončením poptávky
Oprávněný případ
Podáváme trestní oznámení, kdy intenzivně spolupracujeme s policií a justičními orgány.
Neustále vytváříme opatření, která vedou k omezení této trestné činnosti.
Pokud se náš klient dostane do potíží se splácením, vždy hledáme cestu, jak zajistit, aby před investory dostál svých závazků.
1 den po splatnosti
Připomínáme notifikací (e-mail, SMS, v profilu), že nám nedorazila splátka.
4. až 30. den po splatnosti
Každý den klientovi voláme a informujeme o možnosti smluvní pokuty u 1. splátky.
31. až 60. den po splatnosti
Každý den klientovi voláme a informujeme o možnosti smluvní pokuty i u 2. splátky. Hledáme další možnosti, jak se s klientem spojit.
61. až 90. den po splatnosti
Každý den klientovi voláme a informujeme o možnosti smluvní pokuty i u 3. splátky. Zároveň posíláme dopis tzv. Výzvu před zesplatněním.
Během 90 dnů jsme vyzkoušeli všechny možnosti, jak se s klientem spojit a rozplatit ho.
Prodlení se splácením
Posíláme klientovi dopis o zesplatnění, kdy má 30 dní na zaplacení dlužné částky. Pokud se tak nestane, předáváme případ advokátní kanceláři, která zašle předžalobní výzvu. Následně je podána žaloba.
Zahájení insolvenčního řízení
Klient podal insolvenční návrh a soud oddlužení povolil. Je stanovená měsíční splátka, kterou po dobu 5 let klient splácí. Investoři dostávají měsíčně poměrnou částku ze své investice.
Zahájení exekučního řízení
Podáváme exekuční návrh na klienta, který nesplácí. Následně vynese soud usnesení o nařízení exekuce a pověří exekutora, který vydává exekuční příkazy.
Zahájení dědického řízení
V případě, kdy klient zemře, čekáme na zahájení dědického řízení, do kterého zašleme přihlášku. Vše předáme notáři, který zjistí, jaká je majetková situace u zesnulého a dědiců. Poté dojde k vypořádání pohledávek, nebo je dědictví ukončeno pro nemajetnost.