Mimořádné odložení splátek

Všichni v Zonky sledujeme aktuální dění kolem nás, máme o vás, naše zákazníky, starost a snažíme se vám pomoci při řešení dopadů pandemie nemoci COVID-19. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen “zákon”) s účinností od 17. 4. 2020 stanovil závazná pravidla pro mimořádný odklad splátek a tzv. zákonnou ochrannou dobu. V Zonky jsme ale na zákon nečekali a upravili jsme pravidla mimořádného odkladu ještě před účinností zákona tak, aby s ním byla v souladu. Trochu jsme je vylepšili, abychom Vám umožnili chránit se dříve, než to vyžaduje zákon. Věříme, že vám tím umožníme lépe se vypořádat s nenadálou a složitou životní situací.
Přejeme všem pevné zdraví.
35DBE7AF-7F3B-4617-A219-986CF80492C4Created with sketchtool.

Jak postupovat?

Žádost, na základě které Vám budeme moci splátky odložit, můžete podat pouze přes Váš uživatelský profil na Zonky. Do uživatelského profilu se dostanete po zadání Vašich přihlašovacích údajů (e-mail a heslo). Žádost můžete podat pouze jednou (splátky nelze odkládat opakovaně), a to co nejdříve poté, co zjistíte, že odklad opravdu potřebujete.
Vaši žádost o odklad splátek budeme zároveň posuzovat i jako oznámení o využití ochranné doby dle zákona.
Ještě před podáním žádosti se ale prosím seznamte s následujícími pravidly mimořádného odkladu splátek.
Upozorňujeme, že se pravidla odkladu splátek mohou změnit dle vývoje situace.
Upozornění pro klienty, kteří žádost již podali přes webové stránky zonky.cz
Pokud jste už žádost podal/a prostřednictvím formuláře (tedy před 6. 5. 2020), tak jsme Vás o dalším postupu již informovali e-mailem. Pravidla odkladu zůstávají stejná jako pro nové žádosti, pouze jsme Vás požádali o potvrzení odkladu ve Vašem profilu, aby bylo možné odklad snadno technicky provést.

Pravidla mimořádného odkladu splátek

Pravidla odkladu splátek půjček Zonky zohledňují i to, že konečným příjemcem splátek není finanční instituce jako v případě bank, ale konkrétní lidé - naši investoři. Musíme tedy při tom všem myslet i na ně a být zodpovědní.
Pokud máte zájem využít možnost odkladu splátek, resp. oznámit využití ochranné doby, níže najdete všechny důležité informace.

Jak a kdy mohu podat žádost?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Žádost, resp. dle zákona oznámení o využití ochranné doby, můžete podat pouze přes Váš uživatelský profil na Zonky, na který se dostanete po zadání přihlašovacích údajů (e-mail a heslo). Pokud tento odkaz pro přihlášení nechcete využít, pak stačí na hlavní obrazovce na www.zonky.cz v pravém horním rohu kliknout na “Přihlásit se”. Pokud Vám nepůjde se přihlásit, nebo si nebudete moci vzpomenout na heslo, můžete si po zadání na Zonky registrovaného e-mailu nastavit heslo nové. Pokud nevíte, který e-mail je na Zonky registrovaný jako Váš kontaktní e-mail, dejte nám o tom vědět, a my Vám zavoláme zpátky.
Zavolejte mi zpět
V profilu pak u každé Vaší půjčky najdete tyrkysové tlačítko “Odložit splátky kvůli COVIDu-19”, přes které se u půjček, u kterých máte nárok na odklad a využití zákonné ochranné doby dle zákona, dostanete na samotnou žádost / oznámení. Pokud požadujete odklad splátek nastavit u více Vašich půjček, je potřeba si u každé Vaší půjčky zažádat o odklad splátek zvlášť.

Žádost můžete podat pouze jednou (nelze tedy odkládat splátky opakovaně), a to co nejdříve poté, co zjistíte, že odklad opravdu potřebujete.

Co ode mě budete potřebovat?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Nepotřebujeme od Vás žádné dokumenty. Budete si jen muset vybrat ze dvou variant délky odkladu (resp. konce zákonné ochranné doby), a to do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Pro snazší rozhodování Vám ještě před potvrzením Vašeho výběru v profilu na konkrétních číslech ukážeme dopad zvolené délky doby odkladu na Vaši půjčku. Budete se tak moci rozhodnout, jaká doba odkladu je pro Vás vhodná a zdali o odklad máte za těchto okolností zájem.

Jaká pravidla musím splňovat, aby k odkladu splátek a využití ochranné doby mohlo dojít?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Abychom Vám mohli splátky odložit, a abyste mohl/a využít tzv. ochranné doby, musíte být negativně finančně zasažen/a dopady pandemie nemocí COVID-19.
Můžeme Vám ale splátky odložit a ochrannou dobu použít pouze u těch Vašich půjček, které byly sjednány a čerpány před 26. 3. 2020 a zároveň k 26. 3. 2020 nebyly v prodlení delším než 30 dnů.

Odložíte mi i splátku, která je v prodlení?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
U splátky, která se dostala do prodlení přede dnem podání žádosti / oznámení, zastavíme ode dne podání žádosti/oznámení narůstání prodlení, a to až do konce ochranné doby (31. 7. 2020, nebo 31. 10. 2020). Do úvěrových registrů oznámíme délku prodlení ke dni podání žádosti. Přesto doporučujeme, abyste splátku co nejdříve uhradil/a, abyste toto prodlení neměl/a v registrech po celou dobu trvání ochranné doby. Zároveň upozorňujeme, že po dobu zastavení nárůstání prodlení, je Vaše splátka nadále úročena dle pravidel úročení v zákonné ochranné době uvedených níže.
Splátku s termínem splatnosti po datu podání žádosti odložíme.

Na jak dlouhou dobu mohu splátky odložit?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V žádosti můžete požádat o odklad splátek buď do 31. 7. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Volba období je na Vás. Samozřejmě při tom můžete zohlednit:
 1. Vaši předpokládanou finanční situaci;
 2. schopnost platit splátky v následující době;
 3. to, že po dobu odkladu bude Vaše půjčka úročena. Za dobu odkladu se tedy nashromáždí částka úroků, kterou budete muset zaplatit po skončení doby odkladu, a to zčásti v prvních splátkách po skončení doby odkladu (úroky za dobu od termínu splatnosti poslední předepsané splátky před provedením odkladu do dne předcházejícího začátku zákonné ochranné doby a ode dne následujícího po skončení zákonné ochranné doby do termínu splatnosti první předepsané splátky po skončení zákonné ochranné doby) a zčásti až v posledních splátkách Vaší půjčky (za dobu trvání ochranné doby). Výše splátky ale dle zákona musí zůstat po skončení doby odkladu stejná, takže se prodlouží celková doba trvání úvěru a také se zvýší částka, kterou celkem zaplatíte;
 4. to, že pokud je Vaše půjčka pojištěna a Vy odklad splátky z pojištění nevyužijete, budete muset po dobu odkladu splátek hradit pojistné.
Při rozhodování Vám pomůžeme. Ještě před potvrzením Vašeho výběru Vám v profilu na konkrétních číslech ukážeme finanční dopad zvolené délky doby odkladu na Vaši půjčku. Budete se tak moci rozhodnout, jaká doba odkladu je pro Vás vhodná a zdali o odklad máte za těchto okolností zájem.

Co bude po podání žádosti následovat?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Bezprostředně po podání žádosti / oznámení bude odklad aktivní a bude nastavena zákonná ochranná doba. Na Vaši registrovanou e-mailovou adresu také zašleme potvrzení o provedení odkladu a nastavení ochranné doby (to vyžaduje zákon) spolu s detailním přehledem dopadů mimořádného odkladu na Vaši půjčku. Nový splátkový kalendář pak najdete ve svém profilu. Po dobu odkladu splátek samozřejmě můžete na Váš úvěrový účet kdykoli poslat jakoukoli platbu. Sníží se tím částka, kterou celkem zaplatíte - viz další otázka.

Bude mít odklad splátek nějaký dopad na celkovou výši úvěru nebo bude zpoplatněn?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Odklad splátek není zpoplatněn. Po dobu odkladu splátek je úvěr nadále úročen úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Pokud je ale tato sazba vyšší než 8,25 % p. a. (tedy aktuální repo sazba ČNB navýšená o osm procentních bodů), bude se Vám od 1. dne měsíce, ve kterém Vám začíná zákonná ochranná doba, až do konce zákonné ochranné doby (do 31.7. nebo 31.10.2020), zůstatková jistina úročit touto limitovanou sazbou.
Za dobu odkladu se tedy nashromáždí částka úroků, kterou budete muset zaplatit po skončení doby odkladu, a to zčásti v prvních splátkách po skončení doby odkladu (úroky za dobu od termínu splatnosti poslední předepsané splátky před provedením odkladu do dne předcházejícího začátku zákonné ochranné doby a následně za dobu ode dne následujícího po skončení zákonné ochranné doby do termínu splatnosti první předepsané splátky po skončení zákonné ochranné doby) a zčásti až v posledních splátkách Vaší půjčky (za dobu trvání ochranné doby). Výše splátky ale dle zákona musí zůstat po skončení doby odkladu stejná, takže se prodlouží celková doba trvání úvěru a také se zvýší částka, kterou celkem zaplatíte.

Jaký je rozdíl mezi zákonnou ochrannou dobou a dobou odkladu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Zákonná ochranná doba 1. dnem měsíce následujícího po podání žádosti, resp. oznámení o využití odkladu dle zákona, takže zákonná ochranná doba pro Vás může začít nejdříve 1. května (pokud podáte žádost / oznámení dne 30. 4. 2020). Pro květnové žádosti pak zákonná ochranná doba začne 1. 6. Zákonná ochranná doba končí dle Vaší volby buď 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020.

Během trvání zákonné ochranné doby se povinně ze zákona odkládají splátky s původním termínem splatnosti v této době, a také platí zákonný limit na smluvní úrok a zastavuje se narůstání prodlení.

Zonky se rozhodlo vyjít vstříc svým klientům nad rámec zákona a:
 1. považuje za oznámení ve smyslu zákona i žádosti o odklad, které byly doručeny i před účinností zákona. Není tedy třeba znovu podávat žádost. Na začátku května bude stačit naši výzvu pouze vybrat konec zákonné ochranné doby, resp. doby odkladu. Pro březnové i dubnové žádosti zákonná ochranná doba začne až 1. května;
 2. umožnilo odložit si splátky, které měly/mají termín splatnosti i před začátkem zákonné ochranné doby. Podmínkou je, že splatnost splátky nastala nebo nastane až po podání žádosti / oznámení - prodloužilo tím nad rámec zákona celkovou dobu odkladu;
 3. narůstání prodlení u nezaplacených splátek, které nepůjde odložit (viz výše), zastaví, tedy ne až od začátku zákonné ochranné doby (jak nařizuje zákon), ale už od podání žádosti.
Dobou odkladu v Zonky rozumíme období, za které jsou odloženy splátky. Může být delší než zákonná ochranná doba, a to o jednu splátku, která předchází zákonné ochranné době. (PŘÍKLAD: pokud si o odklad požádáte v květnu (např. 15. 5.) před splatností květnové splátky (např. 20. 5.), doba odkladu začne již od původního termínu květnové splátky. Odložíme Vám tedy už tuto květnovou splátku a nikoli až červnovou, jak by vyžadoval zákon). Doba odkladu končí stejně jako zákonná ochranná doba.

Co oznámíte o mé půjčce s odkladem úvěrovým registrům?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
U odložené splátky předáme úvěrovým registrům informaci o provedení odkladu, což není považováno za negativní informaci. U splátky, která již byla v prodlení, ale došlo u ní k zastavení narůstání prodlení, oznámíme tuto splátku jako splátku v prodlení, přičemž uvedeme počet dnů v prodlení ke dni podání žádosti a informaci o využití ochranné doby dle zákona.

Co když mám půjčku pojištěnou Vaším pojištěním schopnosti splácet “Zonkyho záchranná vesta”?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V takovém případě jsou podstatné následující skutečnosti:
 1. Možnost využití pojištění pro odklad splátek
 2. Pojištění Zonkyho záchranná vesta má jako benefit možnost odložit si z důvodů pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo invalidity 3. stupně až 12 splátek po dobu trvání pojištění. Pokud Vaše situace spadá pod jeden z výše uvedených důvodů, můžete využít standardní postup pro odklad splátek v rámci pojištění.
  Výhodou uplatnění nahlášení pojistné události vůči pojišťovně je, že:
  • v určitých případech budete mít nárok na pojistné plnění, to znamená, že za Vás pojišťovna může některé splátky rovnou zaplatit,
  • po dobu odkladu splátek na základě pojištění nebudete muset platit pojistné a přitom bude Vaše pojištění stále aktivní a platné. Po dobu odkladu splátek poskytnutého na základě nahlášení pojistné události půjčka není úročena.
  Ještě předtím, než se rozhodnete nahlásit škodní událost pojišťovně, nám dejte o Vašem zájmu využít pojištění vědět kliknutím na tlačítko "Zavolejte mi zpět". My se Vám co nejdříve ozveme a povíme Vám, jak na to. Další podrobnosti o pojištěných půjčkách se dozvíte na stránce Zonkyho záchranná vesta.
  Zavolejte mi zpět
 3. Platba pojistného po dobu odkladu
 4. Během odkladu splátek Vaše pojištění pokračuje, jste povinen/povinna hradit pojistné. O výši pojistného Vás informujeme ve Vašem splátkovém kalendáři a zároveň Vám ji pošleme ještě do e-mailu. Výhodou je, že v takovém případě jste nadále krytý/a proti všem rizikům, která máte v pojistné smlouvě sjednaná.

Co když už jsem žádost / oznámení podal/a prostřednictvím formuláře?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V takovém případě jsme Vás již prostřednictvím e-mailu požádali o potvrzení odkladu ve Vašem uživatelském profilu. Toto usnadní a urychlí technické provedení celého odkladu. V polovině května Vám odklad nastavíme i pokud do té doby aktivní potvrzení odkladu neprovedete. Splátky vám odložíme na dobu uvedenou ve Vaší žádosti. Pokud jste dobu neuvedl/a, pak do 31. 10. 2020.
Přihlásit se do profilu