Mimořádné odložení splátek

Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 (dále jen „zákon“) s účinností od 17. 4. 2020 stanovil závazná pravidla pro mimořádný odklad splátek a tzv. zákonnou ochrannou dobu, přičemž tato ochranná doba může trvat nejdéle do 31. října 2020, a to od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž úvěrujícímu došlo oznámení klienta, že má v úmyslu využít ochrannou dobu. Posledním dnem pro oznámení úmyslu využít ochrannou dobu ve smyslu výše uvedeného zákona tak bylo 30. září 2020 a po tomto datu již nelze oznámení o mimořádném odkladu splátek využít.

Pravidla mimořádného odkladu splátek

Na jak dlouhou dobu mohu splátky odložit?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Splátky si můžete odložit pouze do 31. 10. 2020, kdy skončí zákonná ochranná doba pro vaši půjčku (POZNÁMKA: klienti měli dříve možnost zvolit si i kratší ochrannou dobu - do 31. 7. 2020). Zákonná ochranná doba začíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci podání žádosti. Posledním dnem, kdy je tedy možné dle zákona oznámit využití odkladu, je 30. 9. 2020.

Před potvrzením odkladu doporučujeme zvážit následující:
 1. vaši předpokládanou finanční situaci;
 2. schopnost platit splátky v následující době;
 3. to, že po dobu odkladu bude vaše půjčka úročena. Za dobu odkladu se tedy nashromáždí částka úroků, kterou budete muset zaplatit po skončení doby odkladu, a to zčásti v prvních splátkách po skončení doby odkladu (úroky za dobu od termínu splatnosti poslední předepsané splátky před provedením odkladu do dne předcházejícího začátku zákonné ochranné doby a ode dne následujícího po skončení zákonné ochranné doby do termínu splatnosti první předepsané splátky po skončení zákonné ochranné doby) a zčásti až v posledních splátkách vaší půjčky (za dobu trvání ochranné doby). Výše splátky ale dle zákona musí zůstat po skončení doby odkladu stejná, takže se prodlouží celková doba trvání úvěru a také se zvýší částka, kterou celkem zaplatíte;
 4. to, že pokud je vaše půjčka pojištěna a nevyužijete odklad splátky z pojištění, budete muset po dobu odkladu splátek hradit pojistné.
Při rozhodování, zda si splátky odložit, vám pomůžeme. Ještě před potvrzením výběru vám v profilu na konkrétních číslech ukážeme finanční dopad odkladu na vaši půjčku. Budete se tak moci rozhodnout, jestli za daných podmínek budete mít o odklad zájem.

Bude mít odklad splátek nějaký dopad na celkovou výši úvěru nebo bude zpoplatněn?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Odklad splátek není zpoplatněn. Po dobu odkladu splátek je úvěr nadále úročen úrokovou sazbou sjednanou ve smlouvě. Pokud je ale tato sazba vyšší než 8,25% p.a. (tedy aktuální repo sazba ČNB navýšená o osm procentních bodů), bude se vám od 1. dne měsíce, ve kterém vám začíná zákonná ochranná doba, až do konce zákonné ochranné doby (do 31. 10. 2020), zůstatková jistina úročit touto limitovanou sazbou.
Za dobu odkladu se tedy nashromáždí částka úroků, kterou budete muset zaplatit po skončení doby odkladu, a to zčásti v prvních splátkách po skončení doby odkladu (úroky za dobu od termínu splatnosti poslední předepsané splátky před provedením odkladu do dne předcházejícího začátku zákonné ochranné doby a následně za dobu ode dne následujícího po skončení zákonné ochranné doby do termínu splatnosti první předepsané splátky po skončení zákonné ochranné doby) a zčásti až v posledních splátkách vaší půjčky (za dobu trvání ochranné doby). Výše splátky ale dle zákona musí zůstat po skončení doby odkladu stejná, takže se prodlouží celková doba trvání úvěru a také se zvýší částka, kterou celkem zaplatíte.

Dne 11. 5. 2020 ČNB snížila repo sazbu z 1,00 % p.a. na 0,25 % p.a. Půjčky s odkladem se tedy od 1. 5. 2020 do 10. 5. 2020 úročily smluvním úrokem, případně limitovanou sazbou 9 % p.a., pokud byl smluvní úrok vyšší. Od 11. 5. 2020 až do konce zákonné ochranné doby se pak úročí smluvním úrokem, případně limitovanou sazbou 8,25 % p.a. Dotčeným klientům byl upraven splátkový kalendář.

Jaký je rozdíl mezi zákonnou ochrannou dobou a dobou odkladu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Zákonná ochranná doba začíná 1. dnem měsíce následujícího po podání žádosti, resp. oznámení o využití odkladu dle zákona, takže zákonná ochranná doba pro půjčky, u kterých v červenci potvrdíte odklad / podáte oznámení, může začít nejdříve 1. 8. 2020. Pro březnové a dubnové žádosti zákonná ochranná doba začala 1. 5. 2020. Zákonná ochranná doba končí 31. 10. 2020.

Během trvání zákonné ochranné doby se povinně ze zákona odkládají splátky s původním termínem splatnosti v této době a také platí zákonný limit na smluvní úrok a zastavuje se narůstání prodlení.

Zonky se rozhodlo vyjít vstříc svým klientům nad rámec zákona a:
 1. považovalo za oznámení ve smyslu zákona i žádosti o odklad, které byly doručeny i před účinností zákona. Nebylo tedy třeba znovu podávat žádost. V první polovině května stačilo naši výzvu pouze vybrat konec zákonné ochranné doby, resp. doby odkladu. Pro březnové i dubnové žádosti zákonná ochranná doba začala 1. května 2020;
 2. umožnilo odložit si splátky, které měly/mají termín splatnosti i před začátkem zákonné ochranné doby. Podmínkou je, že splatnost splátky nastala nebo nastane až po podání žádosti / oznámení / potvrzení odkladu - prodloužilo tím nad rámec zákona celkovou dobu odkladu;
 3. narůstání prodlení u nezaplacených splátek, které nepůjde odložit (viz výše), zastaví, tedy ne až od začátku zákonné ochranné doby (jak nařizuje zákon), ale už od podání žádosti / oznámení / potvrzení odkladu.
Dobou odkladu v Zonky rozumíme období, za které jsou odloženy splátky. Může být delší než zákonná ochranná doba, a to o jednu splátku, která předchází zákonné ochranné době. (PŘÍKLAD: pokud odklad potvrdíte v srpnu (např. 15. 8.) před splatností srpnové splátky (např. 20. 8.), doba odkladu začne již od původního termínu srpnové splátky. Odložíme vám tedy už tuto srpnovou splátku a nikoli až zářijovou, jak by vyžadoval zákon). Doba odkladu končí stejně jako zákonná ochranná doba.

Co oznámíte o mé půjčce s odkladem úvěrovým registrům?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
U odložené splátky předáme úvěrovým registrům informaci o provedení odkladu, což není považováno za negativní informaci.

Co když mám půjčku pojištěnou vaším pojištěním schopnosti splácet „Zonkyho záchranná vesta“?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
V takovém případě jsou podstatné následující skutečnosti:
 1. Možnost využití pojištění pro odklad splátek
 2. Pojištění Zonkyho záchranná vesta má jako benefit možnost odložit si z důvodů pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo invalidity 3. stupně až 12 splátek po dobu trvání pojištění. Pokud vaše situace spadá pod jeden z výše uvedených důvodů, můžete využít standardní postup pro odklad splátek v rámci pojištění.
  Výhodou uplatnění nahlášení pojistné události vůči pojišťovně je, že:
  • v určitých případech budete mít nárok na pojistné plnění, to znamená, že za vás pojišťovna může některé splátky rovnou zaplatit,
  • po dobu odkladu splátek na základě pojištění nebudete muset platit pojistné a přitom bude vaše pojištění stále aktivní a platné. Po dobu odkladu splátek poskytnutého na základě nahlášení pojistné události půjčka není úročena.
  Ještě předtím, než se rozhodnete nahlásit škodní událost pojišťovně, nám dejte o vašem zájmu využít pojištění vědět kliknutím na tlačítko „Zavolejte mi zpět“. My se vám co nejdříve ozveme a povíme vám, jak na to. Další podrobnosti o pojištěných půjčkách se dozvíte na stránce Zonkyho záchranná vesta.
  Zavolejte mi zpět
 3. Platba pojistného po dobu odkladu
 4. Pokud Vaše situace nespadá pod jeden z výše uvedených důvodů, nebudete moci využít odklad splátek v rámci pojištění Zonkyho záchranná vesta.
  Během odkladu splátek vaše pojištění pokračuje, jste tedy povinen/povinna hradit pojistné. O výši pojistného vás informujeme ve vašem splátkovém kalendáři a zároveň vám ji pošleme ještě do e-mailu. Výhodou je, že v takovém případě jste nadále krytý/a proti všem rizikům, která máte v pojistné smlouvě sjednaná.