Nový investorský dashboard

Pozorně jsme poslouchali připomínky Vás, našich uživatelů, k tomu, jaká čísla potřebujete znát o svém portfoliu. Inspirovali jsme se vaší zpětnou vazbou, kterou jsme zkombinovali s naší představou o tom, jak mají být prezentována investorská data. A představujeme vám výsledek.

Nový investorský dashboard. Zatím pouze v BETA verzi na proklik ze současného dashboardu. Nebude to ale trvat dlouho a s aktuálním dashboardem se úplně rozloučíme.
Podívat se na nový dashboard

Jak se na nový dashboard dostanu?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Přihlaste se do svého profilu na webu a přejděte na stávající investorský přehled. V pravém horním rohu, nad přehledem týdenních událostí, je k dispozici tlačítko “Vyzkoušejte nový přehled investic (BETA)”. Kliknutím na tlačítko zobrazíte nový investorský dashboard. jak se na nový dashboard dostanu?

Co si mám představit, když se řekne “nový investorský dashboard”?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Nový investorský dashboard je složen ze dvou základních přehledů:
 • Přehled investora – obsahuje základní agregované ukazatele výkonnosti vašeho portfolia.
 • Moje investice – obsahuje detailní přehled všech vašich participací, ať už prodaných, splacených, aktivních, nebo těch, které čekají na zainvestování.
Výchozí obrazovkou je Přehled investora. Tato stránka vám poskytuje základní přehled o stavu vašeho portfolia. Kromě toho vám také umožňuje přejít na stránku Moje investice. Zde můžete získat detailní přehled o všech vašich participacích.
K přechodu na stránku “Moje Investice” slouží odkaz “Přejít na seznam Moje Investice”
přehledy na investorském dashboardu
Druhou možností, jak se dostat na stránku “Moje Investice”, je využití hypertextových odkazů s počty participací v jednotlivých stavech “V pořádku”, “V minulosti po splatnosti” a “Aktuálně po splatnosti”. Tento způsob přechodu má tu výhodu, že rovnou nastaví na stránce “Moje investice” filtr, a tak si můžete prohlédnout jen ty participace, které vás zajímají.

Jak se dostanu ke všem informacím, které dashboard poskytuje?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Abychom uživatele nezahltili informacemi na samém začátku, je dashboard standardně zobrazen v tzv. Stručném režimu. V rámci něj jsou k dispozici pouze základní čísla. Pokud chcete zobrazit větší detail, je třeba změnit nastavení přepínače na “Detailní přehled”. Získáte detailní rozpad všech prezentovaných čísel do většího detailu a možnost přecházet na stránku “Moje Investice” se zapnutými filtry.

Jak se mám orientovat v Přehledu investora?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Stránka Přehled investora je koncipována “top-down” způsobem, kdy prezentujeme data od těch nejvíce agregovaných a rozpadáme je do menších detailů.
Existují tři základní čísla:
 • Aktuální stav účtu – sem zahrnujeme součet všech dosud nesplacených jistin z vašich aktivních participací a stav vaší peněženky (včetně blokovaných prostředků). Tato položka tak říká, kolik peněz máte v různých formách likvidity na Zonky.
 • Vyděláno od začátku – celkové příjmy investora za celou dobu investování na Zonky, které získal nad rámec vrácené jistiny, tj. úroky a pokuty zákazníků, kteří si na Zonky půjčili, za opožděné splácení. Částka je ponížená o náklady, které v souvislosti s investováním investor vynaložil, zejména o poplatky, které účtuje investorům a o částku tzv. ztracených participací (nedobytné pohledávky za půjčovačem například v rámci insolvenčního řízení se zákazníkem, který si na Zonky půjčil). Zobrazené poplatky jsou po započtení případných slev.
 • Výkonnost portfolia – orientační současná (ke dni výpočtu) a anualizovaná výkonnost portfolia investora. Číslo odpovídá na otázku “Jaké roční zhodnocení dosahuji se svým aktuálním portfoliem na Zonky?”. Výpočet čísla je složitý proces, počítáme ho jednou denně a do výpočtu zahrnujeme veškeré finanční toky (cash flow), zůstatkovou hodnotu jistiny a očekávané rizikové náklady (odhad toho, kolik půjček a jakých ratingů nebude splaceno). Podrobné informace o výpočtu jsou popsány v Častých dotazech pro investory.
Podstatným ukazatelem je údaj Jistina ke splacení, ve kterém se skrývá vaše aktuální portfolio. Jedná se o souhrn všech nezaplacených jistin ze všech aktivních participací, které investor vlastní bez ohledu na to, zda se jedná o participace v půjčkách, které jsou nebo nejsou spláceny včas.

Sumu finančních prostředků v jistině ke splacení pak můžeme ještě dále rozdělit na část, která je alokovaná v půjčkách, které jsou aktuálně spláceny včas (kategorie “V pořádku”), a na část, které včas spláceny nejsou (kategorie “Problematické”).

Vztah mezi jednotlivými čísly je zobrazen na následujícím obrázku. Vztah mezi čísly v novém investorském dashboardu

Mohu se někde dozvědět více o tom, co které číslo znamená?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Většina údajů na dashboardu má u sebe ikonku s doplňujícím a vysvětlujícím textem. Pokud k nějakému číslu potřebujete doplňující informaci, stačí myší (na mobilních zařízeních tapnutím) najet na příslušnou ikonu a prohlížeč zobrazí vysvětlení. ikonka s doplňujícími informacemi

Co znamená stav “Čeká na zainvestování”, já jsem přece už investoval, nebo ne?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Pokud nakupujete participaci na Tržišti, probíhá v našem systému proces, který nazýváme vypořádání vlastnictví. V době, kdy klient podepíše úvěrovou smlouvu, poskytne Zonky krytí této půjčky z vlastních zdrojů, výměnou za to, že v půjčce vlastní 100% participaci. Ihned po tom je půjčka zpřístupněna na Tržišti investorům k obchodování, je předmětem rezervací nebo vstupuje do programu Rentiér. Investoři do ní vkládají prostředky ze své peněženky, neboli investují do participace.

Participace není do vlastnictví investora převedena okamžitě po investici. Zonky nejdříve provede blokace příslušné částky v peněžence investora, ale ještě neprovede jejich stržení. V tuto chvíli jsme pouze zaznamenali jakési předkupní právo, proto je participace ve stavu “Čeká na zainvestování”. Během této doby stále vlastní 100% participaci v půjčce Zonky, nikoli investor. Tento přístup volíme proto, aby všichni investoři nabyli vlastnictví participace v jeden okamžik, což výrazně usnadňuje výpočet a rozdělování úroků za dobu, než je ukončeno obchodování na Tržišti.

Jakmile je poslední dostupná participace prodaná, nebo uplyne 48 hodin od vystavení půjčky na Tržiště, je obchodování s půjčkou uzavřeno. Pokud v danou chvíli nejsou prodané všechny participace, doinvestuje půjčku institucionální investor. V ten moment může být dokončen proces vypořádání vlastnictví. Ten spočívá v tom, že systém začne převádět peníze z peněženek investorů ve prospěch Zonky, a Zonky naproti tomu převádí participace do vlastnictví investorů. V okamžiku, kdy má Zonky připsané peníze na svém účtu, převede participace do vlastnictví investorů a stav “Čeká na zainvestování” je změněn na “Aktivní”. Od tohoto okamžiku investor vlastní participaci a je příjemcem úroků, které z této participace plynou. To je i důvod, proč participace ve stavu “Čeká na zainvestování” nepočítáme mezi aktivní participace.

Co dalšího chystáme?

chevron-right-orangeCreated with Sketch.
Určitě existuje řada věcí, které bychom chtěli postupně na dashboardu vylepšovat. Pokud máte sami nějaký nápad, který nenajdete v seznamu níže, budeme rádi, když se o něj s námi podělíte. Můžeme se zaručit, že ty nejzajímavější určitě v budoucnu zrealizujeme.

V tuto chvíli máme v plánu zabývat se zejména následujícími funkcionalitami:
 • Zobrazení informace o zisku/ztrátě z operací na Sekundárním Trhu.
 • Zaokrouhlování čísel napříč dashboarem.
 • Zobrazení detailů v grafu Investice podle výnosových kategorií.
 • Vyhledávání půjček podle čísla klienta v seznamu Moje investice.
 • Možnost ukládat si nastavení filtrů a používat je i při dalším přihlášení.
 • Zrychlení načítání přehledu Moje investice.
Na základě zpětné vazby od uživatelů jsme nedávno upravili:
 • Část “Jak zachraňujeme půjčku” se už řadí správně od nejaktuálnějšího záznamu k nejstaršímu.
 • Hrubý výnos jsme změnili na Roční úrok.
 • Stránka Moje investice umí zobrazit různý počet záznamů na jedné stránce.
 • Přechod z dashboardu na seznam Moje investice je vytažený na viditelnější místo.
 • Standardně na stránce Moje investice zobrazujeme pouze aktivní investice. Nedochází tak k nesouladu v číslech vůči Přehledu investora, který je primárně taktéž o aktivních investicích.
 • Zobrazení data příští splátky a informace o případném prodlení nyní najdete v hlavičce participace, nejenom v detailu.
 • Místo účelu půjčky jsme na seznam vrátili název půjčky, účel se přesunul do detailu.
 • Vizuálně jsme odlišili, zda je možné participaci prodat nebo ne.
 • Upravení filtru, aby bylo možno filtrovat na méně než 6 splátek.
 • Výpis participací lze řadit podle některých atributů kliknutím na název atributu v záhlaví tabulky.
 • Aplikace si pamatuje vámi preferovaný počet záznamů na stránku a hlavní filtrovací kritérium (Všechny participace/Aktivní/Splacené/Čeká na zainvestování).